Accountwave

ιδρυση ξενοδοχειακης επιχειρησης

Ίδρυση ξενοδοχειακής επιχείρησης

Η ίδρυση ξενοδοχειακής επιχείρησης ή τουριστικών καταλυμάτων αποτελεί το ζητούμενο πολλών νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών, που βλέπουν την ενασχόλησή τους με τον τουρισμό ως μία προσοδοφόρα διέξοδο από την ανεργία ή τη χαμηλόμισθη εργασία.

Με αφορμή το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Τουριστική Έναρξη» για νέα ΑΦΜ σε τουριστικές δράσεις η Accountwave Consulting αναλαμβάνει να καθοδηγήσει με ασφάλεια τους νέους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για ίδρυση ξενοδοχειακής επιχείρησης ή τη σύσταση εταιρείας για καταλύματα airbnb. 

Eπιδότηση για ίδρυση ξενοδοχείου «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το ύψος της επενδυτικής πρότασης που προβλέπει η δράση θα πρέπει να είναι από 80.000 ευρώ μέχρι 400.000 ευρώ.

Ποσοστό επιδότησης στην ίδρυση ξενοδοχειακής επιχείρησης

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις  

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Ξενοδοχειακά καταλύματα που μπορούν να επιδοτηθούν

Ξενοδοχεία

 • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
 • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

 • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

 • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
 • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Ποιούς οφελεί η δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων”;

Καταρχήν οφελεί του νέους επιχειρηματίες που θέλουν να δρασητριοποιηθούν στον τουρισμό. Επίσης, οφελεί τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb) που καλούνται να δημιουργήσουν εταιρεία με νέο ΑΦΜ.

Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν τρία ή περισσότερα προς εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητα για σκοπούς βραχυχρόνιας μίσθωσης θα κληθούν σε προχωρήσουν σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει των παρεμβάσεων που θα ανακοινωνθούν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι ιδιώτες που αναρτούν προς μίσθωση (ή υπεκμίσθωση) τρία ή περισσότερα ακίνητα σε ψηφιακή πλατφόρμα, θα καθίστανται επιχειρήσεις (ατομική ή νομικό πρόσωπο) και θα υποχρεούνται σε έναρξη όπως υποχρεούνται ήδη τα νομικά πρόσωπα που ασκούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα, (με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο).

Ίδρυση ξενοδοχειακής επιχείρησης – νομική μορφή

Στην επιλογή της νομικής μορφής για την ίδρυση ξενοδοχειακής επιχείρησης σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν μία σειρά από παράγοντες που θα πρέπει να εξεταστούν όπως:

 • το ύψος της κεαφαλαιοποίησης
 • τα περιουσιακά στοιχεία εταίρων
 • το πλήθος των εταίρων
 • τα ποσοστά συμμετοχής εταίρων
 • η φορολογία
 • τα δεδομένα εκπροσώπησης

Όπως γίνεται εύκολα αντιλητπό η απόφαση για τη νομική μορφή της υπό σύσταση ξενοδοχειακής επιχείρησης χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία.

Η Accountwave Consulting εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές μονάδες και κατάλυματα. Το ανθρώπινο δυναμικό μας μπορεί να σας υποστηρίξει αποτελεσματικά στην ίδρυση ξενοδοχειακής επιχείρησης, την οργάνωση και επίβλεψη λογιστήριου καθώς και στη διαχείριση μισθοδοσίας.

Στην Accountwave Consulting μπορούμε να αναλάβουμε την ίδρυση ξενοδοχειακής επιχείρησης για την υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου, σε συνεργασία με ομάδα εξειδιεκευμένων συμβούλων, την εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου και με την έγκριση της επιδότησης την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων του έργου, την οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου, την κατασκευή ιστοσελίδας ξενοδοχείου που εντάσσονται στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης.

Related Articles

Κάτοικοι εξωτερικού μεταβολή φορολογικής κατοικίας

Κάτοικοι εξωτερικού: Μεταβολή φορολογικής κατοικίας

Τα τελευταία χρόνια ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα για πολλούς φορολογούμενους, αποτελεί το ζήτημα της φορολογικής τους κατοικίας. Η φορολογική κατοικία ενός φορολογούμενου επηρεάζει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας του. Φορολογική κατοικία – Κάτοικοι εξωτερικού Στην ελληνική νομοθεσία ( Ν.4172/2013) δίνεται ο ορισμός της ελληνικής φορολογικής κατοικίας. Σύμφωνα με το νόμο, ένα φυσικό πρόσωπο […]
Read more
Βράβευση της λογιστικής εταιρείας accountwve

H βράβευση της Accountwave Consulting στα Finance Accounting Awards

Δύο βραβεία απέσπασε από τα φετινά Finance Accounting Awards 2023 η λογιστική εταιρεία Accountwave Consulting
Read more
5 επιτακτικοί λόγοι για την εξωτερική ανάθεση μισθοδοσίας

5 επιτακτικοί λόγοι για την εξωτερική ανάθεση μισθοδοσίας

Ένας τομέας όπου οι εταιρείες μπορούν να εξορθολογήσουν τις διαδικασίες και να ενισχύσουν την παραγωγικότητα είναι η διαχείριση μισθοδοσίας.
Read more

Add your first comment to this post