Accountwave

Ψηφιακή κάρτα εργασίας και τροποποίηση ωραρίων

Ψηφιακή κάρτα εργασίας και τροποποίηση ωραρίων

Με το νόμο 5053/2023 προέκυψε ότι όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, έχουν τη δυνατότητα να μην καταχωρούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή ακόμα και την υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησης τους.

Μάλιστα με εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας στις 28/12/2023 με αριθμό 113169/2023, διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να μην προδηλώνουν τις τροποποιήσεις ωραρίων , στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σε απολογιστική δήλωση των τροποποιήσεων και των υπερωριών.

Πιο συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει ότι :

«…….Οι εργοδότες επιχείρησης ή εκμετάλλευσης που έχει ενταχθεί στη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι οποίοι επιλέγουν να καταχωρίζουν απολογιστικά, για τους εργαζομένους τους, τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας, της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών έχουν υποχρέωση να καταχωρίζουν τις σχετικές αλλαγές, έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους…..»

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Προδήλωση ή απολογιστική δήλωση;

Η υποβολή απολογιστικής δήλωσης θα πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την περίοδο αναφοράς της. Επομένως παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να υποβάλλει απολογιστικά τις μεταβολές ωραρίων του προσωπικού του αφού πρώτα προσαρμοστούν αυτές με τις σημάνσεις της ψηφιακής κάρτας.

Επίσης, θα παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλει απολογιστικά και όλες τις υπερωρίες που έχουν πραγματοποιηθεί και αποδεικνύονται από τις σημάνσεις της ψηφιακής κάρτας.

Έτσι, δε θα υπάρχει ο κίνδυνος να επιβληθούν κυρώσεις για περιπτώσεις που το αρχικό δηλωμένο ωράριο των εργαζομένων δεν ταιριάζει με τις σημάνσεις της κάρτας. Δε θα υποχρεούται παράλληλα να προδηλώνει κάθε υπερωρία που, πολλές φορές ούτως την γνωρίζει, ούτε μπορεί να προκαθορίσει τον χρόνο της. Δε θα υποχρεούται, επίσης, να προδηλώνει τυχόν ανάγκες έκτακτης πρόσθετης απασχόλησης.

Διευκρινίζεται ότι, απ’ όσα αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, αυτή η διαδικασία θα είναι δικαίωμα επιλογής του εργοδότη. Δηλαδή, με βάση τις ανάγκες του, θα μπορεί να επιλέγει είτε την προδήλωση ωραρίων & υπερωριών (ότι ισχύει σήμερα), είτε την απολογιστική δήλωση.

Πως θα γίνεται η δήλωση των τροποποιήσεων ωραρίων και υποβολής υπερωριών;

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο εργοδότης θα μπορεί να μη στέλνει στο ΕΡΓΑΝΗ τις μεταβολές των ωραρίων ή ακόμη και τις υπερωρίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ!!!

Παρότι με το γράμμα του νόμου ο εργοδότης δικαιούται να μην υποβάλλει καμία αλλαγή ωραρίων (π.χ. να μη στέλνει τις αλλαγές στα εβδομαδιαία ωράρια εργαζομένων που απασχολούνται με βάρδιες), κάτι τέτοιο ίσως φέρει τον εργοδότη αντιμέτωπο με σοβαρότερα θέματα πολύ συχνής αναντιστοιχίας δηλωμένων ωραρίων με σημάνσεις κάρτας.

Τι θα πρέπει να επιλέξει μια επιχείρηση, προδήλωση ή απολογιστική δήλωση;

Η Προδήλωση είναι διαδικασία γνωστή πλέον στις επιχειρήσεις, που διευκολύνει στην ορθή οργάνωση του χρόνου εργασίας, ωστόσο σε περίπτωση που  υπάρχουν συχνές έκτακτες μεταβολές δημιουργεί σίγουρα μεγάλη πίεση (και πρόστιμα) στο θέμα της έγκαιρης γνωστοποίησης. Στο σκέλος δε, της γνωστοποίησης των υπερωριών, πολλά πράγματα γίνονται γνωστά είτε την τελευταία στιγμή είτε και μετά την έναρξη της υπερωρίας.

Στην Απολογιστική Δήλωση, το κρίσιμο σημείο είναι να μην υπάρχουν “ορφανά χτυπήματα”, δηλαδή μη σημάνσεις κάρτας, είτε κατά την είσοδο είτε κατά την έξοδο των εργαζομένων, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για επιβολή προστίμου 10.500€ σε επιτόπιο έλεγχο, ιδίως σε περιπτώσεις όπου το αρχικό δηλωμένο ωράριο του, δε θα ταιριάζει με την ώρα που θα γίνεται ο επιτόπιος έλεγχος.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι και στις 2 επιλογές, σε περίπτωση όπου ο εργαζόμενος βρεθεί στον χώρο εργασίας, παρότι έχει χτυπήσει την κάρτα εξόδου, εκεί το πρόστιμο είναι 10.500€, δηλαδή όσο και το πρόστιμο της ανασφάλιστης εργασίας.

Όπως είναι απόλυτα φυσικό, έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη σύγχυση στις επιχειρήσεις σχετικά με το αν είναι υποχρεωτική η χρήση κάρτας από τους εργαζομένους σε λιανεμπόριο και βιομηχανίες από 01/01/2024.

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να αναφέρουμε ότι δεν υφίστανται κυρώσεις για τις επιχειρήσεις προς το παρόν, άλλωστε ακόμη και το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ δεν είναι έτοιμο για να καλύψει τη νέα δυνατότητα της Απολογιστικής Δήλωσης, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Παρά ταύτα, καθώς πρόκειται για μια νέα υποχρέωση, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από τη συμμόρφωση του εκάστοτε εργοδότη, αλλά και από την υποχρέωση εναρμόνισης από την πλευρά των εργαζομένων, είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα ως πιλοτικό μέτρο από την πλευρά των επιχειρήσεων ώστε να προσαρμοστούν εργοδότες και εργαζόμενοι στα νέα δεδομένα.

Όλα αυτά βέβαια σε μια περίοδο που περιμένουμε από την πλευρά του υπουργείου αναλυτικές οδηγίες στις οποίες θα καλύπτονται όλες οι πιθανές περιπτώσεις και υποπεριπτώσεις εφαρμογής του μέτρου.

Υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας – Accountwave.gr

Στην Accountwave, εξειδικευόμαστε στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαχείρισης μισθοδοσίας (payroll) εξασφαλίζοντας ότι η επιχείρησή σας λειτουργεί ομαλά και αποτελεσματικά. Διαθέτοντας μάλιστα, ξεχωριστό τμήμα μισθοδοσίας απαλλάσσουμε τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αλλά και τα τμήματα HR, από το άγχος διαχείρισης μισθοδοσίας σε κάθε επίπεδο εφαρμογής της.

Συνεργαζόμενοι μαζί μας η μόνη υποχρέωσή σας είναι η πληρωμή των εργαζομένων σύμφωνα με την κατάσταση μισθοδοσίας που λαμβάνετε από την εταιρεία μας.

Είτε αναζητάτε ολοκληρωμένες λύσεις payroll, είτε χρειάζεστε υποστήριξη σε συγκεκριμένες διαδικασίες, η ομάδα της Accountwave είναι εδώ για να σας βοηθήσει.

Related Articles

Ίδρυση εταιρείας από κατοίκους εξωτερικού

Ίδρυση εταιρείας από κατοίκους εξωτερικού

Η Φορολογία εισοδήματος κατοίκων Εξωτερικού αποτελούσε πάντα μια ειδική κατηγορία της Ελληνικής νομοθεσίας, ειδικά την τελευταία 10ετία που πολλοί Έλληνες εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, ή μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες.
Read more
Πότε σε καλεί για έλεγχο η εφορία;

Πότε σε καλεί για έλεγχο η εφορία;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, έχουν οριστεί οι ελεγκτικές αρχές που μπορούν να προχωρήσουν σε φορολογικό έλεγχο ιδιωτών και επιχειρήσεων.
Read more
Σύσταση Familly Offices (ΕΕΣΔΟΠ) στην Ελλάδα

Σύσταση Familly Offices (ΕΕΣΔΟΠ) στην Ελλάδα

Ίδρυση familly offices -εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ)
Read more

Add your first comment to this post