Accountwave

Το λογιστικό γραφείο μας στην Αθήνα, παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λογιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος τους.

Βασιζόμενοι στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας, να εξασφαλίσουν έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, όπως επιτάσσουν οι ανάγκες της εποχής μας.

Για εμάς στην Accountwave Consulting κάθε επιχείρηση είναι ξεχωριστή, με διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον οι επιχειρηματίες καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν αναπόφευκτες προκλήσεις, ενώ παράλληλα χρειάζεται να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται για τη διατήρηση και ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Στην Accountwave ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους πελάτες μας και δημιουργούμε υπεραξία στις επιχειρήσεις, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο portfolio λογιστικών υπηρεσιών.

Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουμε ολοκληρωμένη πληροφόρηση και έγκαιρη προσαρμογή στις αλλαγές της νομοθεσίας, με σκοπό τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.


Ενδεικτικές παρεχόμενες λογιστικές υπηρεσίες :  

 • Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων στα γραφεία μας ή στα γραφεία της επιχείρησης
 • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα, λογιστικές αναλύσεις και Reporting 
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά ταμεία, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια) 

«Λογιστική παρακολούθηση , προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας , ως γνώμονας σωστής πληροφόρησης για τη λήψη σωστών αποφάσεων»

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε θέματα φορολογικής νομοθεσίας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη σύγχρονη επιχείρηση.

Στις μέρες μας η φορολογική νομοθεσία, σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης του ισχύοντος καθεστώτος , μεταβάλλεται συνεχώς με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις είτε να επιβαρύνονται με μεγαλύτερους φόρους από αυτούς που τους αναλογούν , είτε να καλούνται να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις όπως πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Με απόλυτη γνώση της φορολογικής νομοθεσίας, το γραφείο μας εστιάζει στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, δημιουργώντας ένα φορολογικό σχεδιασμό, που δίνει τη δυνατότητα για σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Ο σκοπός του φορολογικού πλάνου (φορολογικός σχεδιασμός) -ως τμήματος της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής μίας εταιρείας -είναι να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι και να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τις φορολογικές προοπτικές. Η επαγγελματική φορολογική διαχείριση συνεπάγεται προσεκτικό έλεγχο κάθε εταιρικής συναλλαγής και προσδιορισμό των φορολογικών συνεπειών σε αρχικό στάδιο.

Στην Accountwave Consulting υπηρετούμε τα συμφέροντα των πελατών μας με τον καλύτερο τρόπο ενσωματώνοντας κάθε αλλαγή με τρόπο που θα είναι επωφελής για όλους μας.


Ενδεικτικές παρεχόμενες φορολογικές υπηρεσίες :  

 • Φορολογική υποστήριξη επιχειρήσεων σύμφωνα με τον τομέα δραστηριοποίησης σας
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Διεκπεραίωση φορολογικών ελέγχων και εκκρεμοτήτων
 • Στρατηγικός φορολογικός σχεδιασμός εκμεταλλευόμενοι πλήρως τις δυνατότητες που μας παρέχει η νομοθεσία
 • Transfer Pricing φάκελοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών 

« Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική ενημέρωση οδηγεί σε σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις»

Η έκδοση και η διαχείριση της μισθοδοσίας μιας επιχείρησης απαιτεί πολύ καλή γνώση της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στο λογιστικό γραφείο Accountwave Consulting προσφέρουμε υπηρεσίες μισθοδοσίας που έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος μιας επιχείρησης. 

Εκτός του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτουμε, το οποίο ενημερώνεται διαρκώς με συνεχή επιμόρφωση του σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, η Accountwave έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με νομικούς συμβούλους εξειδικευμένους στο εργατικό δίκαιο.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε πλήρη, άμεση και έγκυρη ενημέρωση στις επιχειρήσεις – συνεργάτες μας για κάθε μεταβολή της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Με γνώμονα τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, διαχειριζόμαστε τη μισθοδοσία σας κατάλληλα, οργανωμένα και γρήγορα.


Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας :

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων
 • Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Υποβολή όλων των εντύπων στην Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Υποβολή όλων των προσλήψεων – απολύσεων και αλλαγών στον ΟΑΕΔ
 • Συμμόρφωση με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και εναρμόνιση με τις αλλαγές σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
 • Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στο ΙΚΑ μέσω διαδικτύου
 • Απογραφή στο ΙΚΑ κατά την 1η έναρξη απασχόλησης μισθωτών στην επιχείρηση

« Διαχείριση μισθοδοσίας σωστά, οργανωμένα και γρήγορα σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης»

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός… Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος εν δυνάμει επιχειρηματίας προκειμένου να ξεκινήσει τη δημιουργία της επιχείρησης του είναι το είδος (νομική μορφή) της επιχείρησης που θα ιδρύσει.

Το λογιστικό γραφείο μας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να εξετάσει όλες τις δυνατότητες που του παρέχει η κείμενη νομοθεσία , ώστε να επιλέξουμε μαζί την πιο σωστή νομική μορφή επιχείρησης με βάση τη δραστηριότητα και τη φορολογική επιβάρυνση.

Μέσω συγκριτικών παρουσιάσεων, σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε σωστά το νομικό τύπο της επιχείρησης σας, καθώς επίσης και να επιλέξετε τη μετατροπή της επιχείρησης σας από την υπάρχουσα νομική μορφή σε μια άλλη (πχ. Μετατροπή ΟΕ σε ΙΚΕ).

Η σωστή επιλογή εταιρικού τύπου, αποτελεί πλεονέκτημα για το σύγχρονο επιχειρηματία και του δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί απρόσκοπτα για την επίτευξη των στόχων του.

Τα έμπειρα στελέχη του γραφείου μας είναι στη διάθεση σας , με υπευθυνότητα και ακεραιότητα να χαράξουν μαζί σας το επόμενο σας επιχειρηματικό πλάνο, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες χρηματοδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ , Αναπτυξιακών Νόμων που παρέχει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες :

 • Ίδρυση επιχειρήσεων ( Ατομική επιχείρηση, ΟΕ., ΕΕ. , ΙΚΕ, ΑΕ.) από φυσικά πρόσωπα

 • Ίδρυση επιχειρήσεων (ΟΕ., ΕΕ. , ΙΚΕ, ΑΕ.) από νομικά πρόσωπα

 • Ίδρυση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα

 • Ίδρυση εταιριών στην Ελλάδα από νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής

 • Ίδρυση Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών

 • Μετατροπή νομικής μορφής επιχειρήσεων

 • Διακοπή εργασιών φυσικών και νομικών προσώπων

 • Εκπροσώπηση για τις συναλλαγές ίδρυσης και διακοπής εργασιών στους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς.

 • Συνεργασία στη σύνταξη φακέλων επιδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακών νόμων.