Accountwave

Υπηρεσίες μισθοδοσίας: Γιατί συμφέρει τις επιχειρήσεις το Outsourcing Payroll;

Υπηρεσίες μισθοδοσίας: Γιατί συμφέρει το Outsourcing Payroll;

Η ανάθεση της μισθοδοσίας outsourcing σύμφωνα με την εταιρία συμβούλων NEPA Economic Consulting αποτελεί ιδανική λύση για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους η δραστηριότητας.

Το βασικότερο πρόβλημα των επιχειρήσεων με πολυάριθμο ανθρώπινο δυναμικό είναι ότι επιφορτίζουν το εσωτερικό λογιστήριο με τη διαχείριση της μισθοδοσίας. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι να σημειώνονται πολλά λάθη και παραλήψεις, οι οποίες πολλές φορές κοστίζουν ακριβά.

Τα σημαντικότερα οφέλη του Outsourcing Payroll είναι η καταγραφή της απασχόλησης προσωπικού, η σύνταξη συμβάσεων εργασίας, η διαχείριση των μη χρηματικών παροχών, η έκδοση μισθοδοσίας, η διαμόρφωση, η εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και η δημιουργία διοικητικών analytics report.

Τα οφέλη και οι οικονομίες κλίμακος που προκύπτουν από την ανάθεση της μισθοδοσίας outsourcing, μπορούν να αποσβέσουν τα σχετικά κόστη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι υπηρεσίες Payroll Outsourcing συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό και την ανάπτυξη της επιχείρησης συνολικότερα.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας (Payroll Outsourcing)

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας (Payroll Outsourcing) της λογιστικής εταιρείας Accountwave Consulting εξασφαλίζουν ταχύτητα, ακρίβεια, αμεσότητα, αξιοπιστεία και ευελιξία στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που παρέχονται από την Accountwave σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εναρμονίζονται πλήρως με τη φορολογική και τη εργατική νομοθεσία.

Παράλληλα οι υπηρεσίες μισθοδοσίας καλύπτουν τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος κάθε επιχείρησης, μειώνοντας στο ελάχιστο τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν και οι οποίοι δύνανται να επηρεάζουν τη φήμη της επιχείρησης.

Η εξωτερική ανάθεση της μισθοδοσίας σε έναν αξιόπιστο εξωτερικό συνεργάτη, όπως η Accountwave, προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μειώσουν τις εργατοώρες που δαπανώνται στην έκδοση μισθοδοσίας και να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Η  Accountwave αναλαμβάνει τις συμβάσεις και τη μισθοδοσία υφιστάμενων και νέων εργαζομένων στις επιχειρήσεις, με ορισμένου ή αορίστου χρόνου συμβάσεις σύμφωνα με τις απατήσεις της διοίκησης.

 Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που παρέχονται είναι οι εξής:

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων
 • Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Αναλυτική κοστολόγηση με αναφορές που ταξινομούνται ανά εργαζόμενο, τμήμα εργασίας, ειδικότητα κλπ
 • Υποβολή όλων των εντύπων στην Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Υποβολή όλων των προσλήψεων – απολύσεων και αλλαγών στον ΟΑΕΔ
 • Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης, καταστάσεων προσωπικού κλπ
 • Συμμόρφωση με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και εναρμόνιση με τις αλλαγές σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
 • Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στο ΙΚΑ μέσω διαδικτύου
 • Απογραφή στον ΕΦΚΑ κατά την 1η έναρξη απασχόλησης μισθωτών στην επιχείρηση
 • Υπολογισμός εκκαθάρισης μισθοδοσίας των εργαζομένων που παραιτούνται ή απολύονται
 • Προετοιμασία καταστάσεων υπολογισμού προβλέψεων για Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα και Επίδομα αδείας και όποιας άλλης παροχής δίνεται στους εργαζόμενους
 • Εκπόνηση προϋπολογισμού για την επόμενη χρήση σύμφωνα με τις υποθέσεις, παραμέτρους και ειδικά σενάρια που θα μας δοθούν
 • Διαχείριση αμοιβών Διαχειριστών (ΙΚΕ , ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ) και αμοιβών μελών ΔΣ Ανωνύμων Εταιριών

Σκοπός μας, είναι να παρέχουμε πλήρη, άμεση και έγκυρη ενημέρωση στις επιχειρήσεις – συνεργάτες μας για κάθε μεταβολή της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η χρήση των κατάλληλων εργαλείων και πληροφοριακών συστημάτων σε τεχνολογία αιχμής, που χρησιμοποιούμε παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση και έγκαιρη πληροφόρηση, πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Εκτός του εξειδικευμένου προσωπικού σε εργατικά θέματα που διαθέτουμε, και το οποίο και ενημερώνεται διαρκώς με διαρκή επιμόρφωση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, η Accountwave έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με εξειδικευμένους και έμπειρους νομικούς συμβούλους στο εργατικό δίκαιο.

Στη λογιστική εταιρεία Accountwave Consulting προσφέρουμε υπηρεσίες μισθοδοσίας, σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Αν ενδιαφέρεστε για την διαχείριση της μισθοδοσίας στην επιχείρησή σας παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα ενδιαφέροντος και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  *Αποδοχή Όρων Χρήσης
  (Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης πριν στείλετε το μήνυμα.)

  Related Articles

  Σύσταση ναυτικής εταιρείας πλοίων αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)

  Σύσταση ναυτικής εταιρείας πλοίων αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)

  Τι είναι η Ν.Ε.Π.Α.; Τι περιλαμβάνει το καταστατικό μιας Ν.Ε.Π.Α. και τί Βιβλία τηρεί μια Ν.Ε.Π.Α.; Φορολογία Ν.Ε.Π.Α.
  Read more
  Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων βάσει του Ν. 4935/2022

  Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων βάσει του Ν. 4935/2022

  Kίνητρα μετασχηματισμών και συνεργασιών επιχειρήσεων βάσει Ν.4935/2022
  Read more
  Φορολογικός σχεδιασμός επιχειρήσεων

  Φορολογικός σχεδιασμός επιχειρήσεων

  Η σημασία του φορολογικού σχεδιασμού και προγραμματισμού (taxplaning) στις επιχειρήσεις.
  Read more

  Add your first comment to this post