Accountwave

Στην λογιστική εταιρεία Accountwave Consulting προσφέρουμε λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, ότι κάθε επιχείρηση αναλόγως της νομικής της μορφής, του κλάδου δραστηριότητας της, αλλά και της εσωτερικής της οργάνωσης έχει διαφορετικές απαιτήσεις σε λογιστική και φορολογική υποστήριξη.

Στην Accountwave σε συνεργασία με τον επιχειρηματία βρίσκουμε πάντα το μοντέλο που τον εξυπηρετεί καλύτερα, ώστε και η επιχείρησή του να λειτουργεί απρόσκοπτα, αλλά και η τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας να ακολουθείται προς όφελος του.

Με συχνούς προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις, που συνεργαζόμαστε διασφαλίζουμε ότι η συνεργαζόμενη επιχείρηση θα περάσει με επιτυχία έναν πιθανό φορολογικό έλεγχο των ελεγκτικών αρχών.

Λογιστικές Υπηρεσίες Τιμοκατάλογος

Χρεώνουμε μια σταθερή μηνιαία τιμή για τις λογιστικές μας υπηρεσίες, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Οι λογιστικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο μηνιαίο λογιστικό κόστος μας. Όταν αποδέχεστε τη μηνιαία λογιστική μας υπηρεσία, λαμβάνετε όλα όσα χρειάζεστε από εμάς μέσα σε ένα πακέτο. Αυτό διαφέρει από τη μία επιχείρηση στην άλλη, αλλά συνήθως περιλαμβάνει:

Μηνιαία Λογιστική Υποστήριξη

Ετοιμάζουμε το μηνιαίο reporting Κέρδους και Ζημίας, τον Ισολογισμό και τις λεπτομερείς Καταχωρήσεις Λογαριασμού. Λαμβάνετε επίσης, εξατομικευμένες συμβουλές και φορολογικές εκτιμήσεις.

Λογιστική Τήρηση Βιβλίων

Οι έμπειροι λογιστές μας διαχειρίζονται την τήρηση των βιβλίων σας για λογαριασμό σας, εξοικονομώντας χρόνο και επιτρέποντάς σας να εστιάσετε σε άλλες πτυχές της ζωής ή της επιχείρησης.

Φορολογικός Σχεδιασμός Tax Planning

Σχεδιασμός φορολογικού πλάνου (taxplaning) για τη διασφάλιση της επιχείρησής σας από φορολογικούς κίνδυνους και την ταυτόχρονη αξιοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας προς όφελος σας.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας Εκπαίδευση

Έκδοση και διαχείριση της μισθοδοσίας  από στελέχη με άριστη γνώση της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Κερδίζετε χρόνο και αποφεύγετε πιθανά σφάλματα που μπορεί αν σας κοστίσουν ακριβά.

Προληπτικοί Φορολογικοί Έλεγχοι

Αναλαμβάνουμε τη διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων που αποτελούν μία προσημείωση ενός έκτακτου ελέγχου των ελεγκτικών αρχών. Εντοπίζουμε πιθανές αστοχίες ώστε να ρυθμιστούν έγκαιρα.

Ποια μηνιαία χρέωση λογιστικής υποστήριξης να υπολογίσω;

Λογιστικές υπηρεσίες τιμοκατάλογος

Οι μηνιαίες χρεώσεις σας θα είναι μοναδικές για εσάς και τις ανάγκες σας.

Μπορεί να αναζητάτε τις πιο βασικές λογιστικές υπηρεσίες από εμάς — για παράδειγμα, μπορεί απλώς να μας χρειαστείτε για τη επίβλεψη λογιστηρίου.

Από την άλλη πλευρά, μπορεί να χρειαστείτε κάποιες από τις πρόσθετες υπηρεσίες μας, όπως διαχείριση μισθοδοσίας, ο φορολογικός σχεδιασμός και η διενέργεια προληπτικού ελέγχου, οι οποίες θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουμε την εργασία που μας αναθέσατε.

Συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα λήψης προσφοράς (είναι δωρεάν και δεν υπάρχει υποχρέωση δέσμευσης για την υπηρεσία μας) για να έχετε μια καλύτερη ιδέα για το μηνιαίο κόστος σας.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις λογιστικές αμοιβές και τις λογιστικές υπηρεσίες (FAQ)

Αυτό είναι αδύνατο να το πούμε, καθώς οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επιλογή των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Ορισμένοι λογιστές χρεώνουν ανά ώρα απασχόλησης, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολο το να δώσουν ένα καθορισμένο μέσο κόστος. Εάν επιλέξετε μια εταιρεία που προσφέρει σταθερή μηνιαία χρέωση, όπως η Accountwave, θα λάβετε μια οικονομική προσφορά προσαρμοσμένη στα μέτρα σας , η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων εργασιών σε θέματα λογιστικής , φορολογίας και εργατικής νομοθεσίας.

Ναι. Η σταθερή μηνιαία τιμή περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες απαιτήσεις για το τέλος του έτους και τις φορολογικές δηλώσεις σας. Απλώς απαιτούμε να έχετε λάβει 12 μήνες υπηρεσίας από την Accountwave για να πληροίτε τις προϋποθέσεις.

Στα πλαίσια της λογιστικής υποστήριξης μιας επιχείρησης, η οποία υποχρεούται σε σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, αναλαμβάνουμε όπως είναι φυσικό και τη σύνταξη και δημοσίευση αυτών όπως επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία.