Accountwave

Σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες

Σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες

Ποιος ο ρόλος του λογιστή στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα… Σύμβουλος διοίκησης ή υπολογιστής φόρων και επιβαρύνσεων;

Ποιος είναι αλήθεια ο ρόλος ενός λογιστή ή μίας λογιστικής εταιρείας σε μια σύγχρονη επιχείρηση; Οικονομικός σύμβουλος; Φοροτεχνικός; Καταχωρητής παραστατικών; Λίγο απ’ όλα;

Διανύουμε μια εποχή με ταχύτατους ρυθμούς, όπου λόγω συγκυριών απαιτούνται γρήγορα αντανακλαστικά και άμεσες επιχειρηματικές αποφάσεις ακόμα και για τις μικρές επιχειρήσεις.

Οικονομικά δεδομένα, αναλύσεις, δείκτες, προβλέψεις, που κάποτε ήταν απαραίτητα για τον φορολογικό σχεδιασμό έτους, αλλά και νέα δεδομένα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη επενδυτικών στόχων των επιχειρήσεων τόσο για μικρά όσο και μικρομεσαία επιχειρηματικά σχήματα, έχουν μπει πλέον στη ζωή μας και αποτελούν μέρος της καθημερινότητας.

Ας δούμε κάποια από τα παραπάνω δεδομένα και ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε κάποια θεμελιώδη ερωτήματα που απασχολούν ή που θα έπρεπε να απασχολούν τον σύγχρονο επιχειρηματία.

Πάνω από το 90% της ελληνικής οικονομίας,αποτελείται από πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις, σε ένα μεγάλο βαθμό, οικογενειακές. Πόσες λοιπόν από αυτές τις επιχειρήσεις είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας ή πόσοι από τους νεότερους επιχειρηματίες, συνεχίζοντας οικογενειακές επιχειρήσεις εγκλωβίζονται σε πρακτικές και τρόπους λειτουργίας παλαιότερων αντιλήψεων, μόνο και μόνο επειδή πιστεύουν στην παλιά επιτυχημένη συνταγή;

Ο σύγχρονος ρόλος του λογιστή – Λογιστικές υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία

Ο σύγχρονος ρόλος του λογιστή επιτάσσει να μπορεί να λειτουργεί ως σύμβουλος διοίκησης σε μία εταιρεία ανεξάρτητα από το οικονομικό της μέγεθος.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις, θεωρούν ότι ο επιχειρηματίας ορίζει την πολιτική και το πλάνο ανάπτυξης και ο λογιστής του θα πρέπει να βρει τον τρόπο να διεκπεραιώσει το πλάνο του. Αυτός ο τρόπος μπορεί μέχρι πρότινος να λειτουργούσε, έστω και στοιχειωδώς, λόγω ότι υπήρχε οικονομική κίνηση που θεωρούνταν ότι ήταν επιτυχημένη.

Η εποχή της πανδημίας όμως, άλλαξε δραστικά τα δεδομένα. Επιχειρήσεις, αποκλείστηκαν από σημαντικά χρηματοδοτικά πακέτα γιατί δεν πληρούσαν στοιχειώδεις προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να μην λάβουν κρατικές επιχορηγήσεις, λόγω λανθασμένων παρελθοντικών χειρισμών.

Στο σημείο αυτό λοιπόν, έρχεται στην επιφάνεια η σημαντική ανάγκη των επιχειρήσεων για σωστή ενημέρωση, ενδελεχή μελέτη και έγκαιρη λήψη αποφάσεων.

Νέοι προβληματισμοί όπως:

  • Ποια δραστηριότητα είναι η πλέον επικερδής για την επιχείρηση μου;
  • Ποια δραστηριότητα παρουσιάζει τις μεγαλύτερες πιθανότητες ανάπτυξης;
  • Ποιο είναι το νεκρό σημείο της επιχείρησης ; το ύψος , δηλαδή, των πωλήσεων, με το οποίο η επιχείρησηκαλύπτει ακριβώς τα σταθερά και μεταβλητά της έξοδα;
  • Με ποιο τρόπο μπορώ να διαχειριστώ τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης, ελαχιστοποιώντας προβλήματα ρευστότητας;
  • Ποια είναι τελικά, η σωστή τιμή που πρέπει να πουλάω το εμπορεύματα ή τα προϊόντα μου, και από ποιους παράγοντες επηρεάζεται;

απασχολούν τις επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να διατηρήσουν την παρουσία τους στην αγορά, να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία τους, αλλά το κυριότερο να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πηγή άντλησης των παραπάνω δεδομένων είναι τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, τα οποία μπορούν να μας παρέχουν σωστή πληροφόρηση.

Στις μεγάλες επιχειρήσεις η παραπάνω διαδικασία αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης. Είναι η λεγόμενη διοικητική Λογιστική.

Η παραδοσιακή λειτουργία του λογιστηρίου είναι να συλλέγει και να καταγράφει οικονομικά στοιχεία. Σε συνέχεια αυτής της λειτουργίας έρχεται η ανάλυση των στοιχείων και η εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων.

Προκειμένου να επιτευχθεί όλο αυτό είναι απαραίτητη η υλοποίηση ενός συστήματος οικονομικών αναφορών και αναλύσεων (Financial Reporting & Analysis) που θα παρέχει συνεχή υποστήριξη προς την διοίκηση.

Ας δούμε ποια δεδομένα περιλαμβάνονται σε αυτές τις αναλύσεις :

  • Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού (Budget)
  • Η κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Profit&Loss)
  • Ο ισολογισμός (Balance sheet)
  • Η κατάσταση ρευστότητας (Cash Flow)
  • Οι περιοδικές προβλέψεις κατά την διάρκεια του έτους (Rolling Forecasts)

Ποια είναι η χρησιμότητα τους;

Η σημαντικότητα της ύπαρξης των παραπάνω αναφορών είναι αδιαμφισβήτητη καθώς εφοδιάζει με χρήσιμες πληροφορίες και χαμηλό ρίσκο τις στρατηγικές αποφάσεις που καλείται σήμερα μια επιχείρηση να λάβει.

1. Ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Η ανάλυση ιστορικών δεδομένων, η δημιουργία προβλέψεων και οικονομικών μοντέλων μπορεί να πραγματοποιηθεί πολύ γρήγορα και να δώσει άμεσα σημαντικές πληροφορίες και εργαλεία στην επιχείρηση.

2. Διαχείριση Χρηματοροών

Ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων αποτυγχάνει λόγω της έλλειψης ρευστότητας. Ειδικά κατά την πρόσφατη περίοδο της πανδημίας, η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί τον μεγαλύτερο φόβο των επιχειρήσεων. Η δημιουργία εξειδικευμένων αναφορών και η εστίαση σε δείκτες ρευστότητας δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβλέψουν με ασφάλεια τόσο τα μελλοντικά τους έσοδα όσο και τις μελλοντικές τους υποχρεώσεις. Επίσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάσουν ή να αναπροσαρμόσουν τις στρατηγικές τους καλύπτοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο μιας απρόβλεπτης κατάστασης.

3. Βελτιστοποίηση Οικονομικής Απόδοσης

Η εγκυρότητα και η ακρίβεια των οικονομικών δεδομένων μέσω των αναλύσεων βοηθούν στην κατανόηση των συνθηκών που επικρατούν εντός ή εκτός της επιχείρησης και παράλληλα δίνουν την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να βγάλουν σημαντικά συμπεράσματα και να προχωρήσουν στην προετοιμασία των επόμενων κινήσεων τους.

4. Μείωση του Ρίσκου

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων έχουν άμεσο αντίκτυπο στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό προσφέρει στην επιχείρηση διάφορα οφέλη μακροπρόθεσμα και μειώνει σε μεγάλο βαθμό το ρίσκο σε οποιαδήποτε απόφαση.

Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος, αν είναι όλα αυτά απαραίτητα σε μια μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση και ποιος θα μπορέσει να τα εκπονήσει όλα αυτά;

Το γεγονός ότι μεγάλες επιχειρήσεις απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται μόνο με την ανάλυση δεδομένων, δεν σημαίνει πως και οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν το ίδιο. Σε μικρότερο μέγεθος, οι παραπάνω αναλύσεις μπορούν να εκπονηθούν από κατάλληλα καταρτισμένους λογιστές και λογιστικές εταιρίες, που παρέχουν σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες.

Είναι δεδομένο πλέον, ότι η αναζήτηση και η επιλογή ενός έμπειρου λογιστή με τις απαραίτητες γνώσεις από την εκάστοτε επιχείρηση είναι μία δύσκολη διαδικασία.

Σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες από τη λογιστική εταιρεία Accountwave

Με γνώμονα όλων όσων αναφέραμε σε αυτό το άρθρο στην λογιστική εταιρεία Accountwave δημιουργήσαμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες οικονομικής ενημέρωσης των εταιρειών, που συνεργαζόμαστε. Στο πλαίσιο αποτελεσματικής υποστήριξης των πελατών μας παρέχουμε τις βασικές οικονομικές αναφορές όπως Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ισολογισμό και Κατάσταση Ταμειακών Ροών, καθώς επίσης και ειδικές αναφορές βασισμένες στο αντικείμενο δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης.

Οι ειδικές αυτές αναφορές περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία και δείκτες για την απόδοση της εταιρείας στην αγορά, την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την διοίκηση, καθώς επίσης και την κατάσταση της ρευστότητας ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας της.

Τέλος, στην Accountwave με τη βοήθεια του δικτύου συνεργατών μας στηρίζουμε τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους στην κατάλληλη επιλογή λογισμικού, το οποίο επιταχύνει την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών λειτουργιών των εταιρειών, την άμεση και λεπτομερή αναπαράσταση των οικονομικών δεδομένων, έτσι ώστε να εξάγονται χρήσιμα και στοχευμένα συμπεράσματα για την συλλογική οικονομική απόδοση της εταιρείας.

Ακολουθήστε μας και στο LinkedIn

Related Articles

Φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού

Φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού

Διευκρινίσεις του άρθρου 5Γ του Ν.4172/2013, που αφορά τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας κατοίκων εξωτερικού στην Ελλάδα και την παροχή φορολογικών κινήτρων
Read more
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Μισθοδοσίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Μισθοδοσίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Στην Accountwave Consulting αναλαμβάνουμε εξ'ολοκλήρου τη διαχείριση μισθοδοσίας ξενοδοχειακών μονάδων περιορίζοντας το κόστος διαχείρισής της. 
Read more
ΑΑΔΕ για ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop)

ΑΑΔΕ για ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop)

Σε διευκρινήσεις προχώρησε η ΑΑΔΕ σχετικά με τις αλλαγές που θα ισχύσουν από 01/07/2021 αναφορικά με το ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop).
Read more

Add your first comment to this post