Accountwave

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Μισθοδοσίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Μισθοδοσίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Διανύοντας τη μεταπανδημική φάση στην οικονομία μας, παρατηρούμε μια ραγδαία ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου στη χώρα μας. Επίσημα στατιστικά μοντέλα έχουν δείξει ότι τα οικονομικά δεδομένα στον τουριστικό κλάδο το 2023 θα είναι καλύτερα από τα δεδομένα που υπήρχαν το 2019 που κατά γενική ομολογία αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τη χώρα μας σε επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις ολοένα και περισσότερες υποχρεώσεις που απορρέουν από έναν εργοδότη, έχουν οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στην ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης της μισθοδοσίας τους από εξωτερικούς συνεργάτες.

Στην Accountwave Consulting αναλαμβάνουμε εξ’ολοκλήρου τη διαχείριση μισθοδοσίας ξενοδοχειακών μονάδων περιορίζοντας δραματικά το κόστος διαχείρισής της. 

Τι κερδίζει μια επιχείρηση από την ανάθεση μισθοδοσίας σε εξωτερικούς συνεργάτες;

Η ανάθεση υπηρεσιών μισθοδοσίας outsourcing δίνει σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτές οι υπηρεσίες δε, παρέχονται σε ένα χαμηλότερο σταθερό κόστος, συγκριτικά με τις in house υπηρεσίες.

Επίσης, η ανάθεση μισθοδοσίας outsourcing προσφέρει ευελιξία, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνει πόρους ανθρώπινου δυναμικού, άρα εργατοώρες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιο σημαντικούς για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης πόρους.

Η διαχείριση της μισθοδοσίας outsourcing αφορά μόνο μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων. Μύθος ή Πραγματικότητα;

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι κατά το παρελθόν, οι υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας παρέχονταν κατά κύριο λόγο σε μεγάλες επιχειρήσεις που μισθοδοτούσαν κατά κύριο λόγο εκατοντάδες εργαζόμενους. Αυτό όμως είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει διότι έχουν ενταθεί οι έλεγχοι από τους ελεγκτικούς οργανισμούς, έχουν δεκαπλασιαστεί οι απαιτούμενες από το νόμο υποχρεώσεις και δυστυχώς έχουν επιβληθεί πρόστιμα πολλών χιλιάδων ευρώ, ανεξάρτητα από το μέγεθος μιας επιχείρησης. Φανταστείτε σε μια μικρομεσαία επιχείρηση να επιβληθούν πρόστιμα χιλιάδων ευρώ. Δημιουργείται άμεσα πρόβλημα επιβίωσης της.

Με αφορμή τα παραπάνω ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος τους στρέφονται στη λύση του outsourcing στη διαχείριση μισθοδοσίας.

Οι υπηρεσίες payroll outsourcing είναι ακριβές υπηρεσίες. Μύθος ή Πραγματικότητα;

Το καθετί αποτελεί ένα συγκριτικό μέγεθος. Επομένως για να μπορέσουμε να δούμε αν οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν «πολυτέλεια» για μια επιχείρηση θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα casestudy.

Αρχικά μια επιχείρηση για να μπορέσει να διαχειριστεί τη μισθοδοσία της inhouseθα πρέπει να φροντίσει ώστε να διαθέτει εργαλεία μηχανογράφησης, που στον τομέα της μισθοδοσίας υπάρχουν εξειδικευμένα software τα οποία μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, αλλά κοστίζουν ακριβά για τα δεδομένα μιας μικρής και μικρομεσαίας επιχείρησης.

Αρκεί όμως μόνο το κατάλληλο software στη διαχείριση μισθοδοσίας;Η απάντηση είναι απλή και προφανής. Όχι δεν αρκεί γιατί θα πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλα εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Στην περίπτωση δε, που επιλεγεί κάποιος εργαζόμενος χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία, θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα ώστε να εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Επομένως, όπως γίνεται αντιληπτό μια επιχείρηση για να μπορέσει να διαχειρίζεται inhouseτη μισθοδοσία της θα πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον δύο άτομα από το προσωπικό της , αποκλειστικά και μόνο στη συγκεκριμένη εργασία. Αν υπολογίσουμε σε αυτά και το διάστημα της εκπαίδευσης του προσωπικού, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικό, τότε συμπεραίνουμε εύλογα ότι αποτελεί μύθο το ότι το payroll outsourcing είναι μια ακριβή υπηρεσία.

Αν σκεφτούμε δε, ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν είναι επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το χρόνο παρά μόνο μερικούς μήνες, τότε καταλαβαίνουμε ότι το κόστος για αυτές τις υπηρεσίες είναι συγκριτικά, πολύ λιγότερο.

Επιλογή του κατάλληλου παρόχου υπηρεσιών μισθοδοσίας outsourcing

Για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης μισθοδοσίας, μια επιχείρηση θα πρέπει, κατά την άποψη μας, να εξετάσει την τεχνογνωσία, την εμπειρία, την εξειδίκευση και την ευελιξία του εκάστοτε παρόχου.

Στην Accountwave Consulting, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίζουμε αρκετές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους στον κλάδο του τουρισμού. Συγκεκριμένα, διαχειριζόμαστε την μισθοδοσία σε ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις τόσο σε νησιά όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα, υπολογίζοντας μισθοδοσίες για πάνω από 3000 εργαζομένους συνολικά, σε περισσότερες από 350 επιχειρήσεις.

Η εμπειρία και η εξειδίκευση μας, μας αναδεικνύουν στον κατάλληλο συνεργάτη σε ζητήματα υπηρεσιών διαχείρισης μισθοδοσίας για κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθος της.

Τα οφέλη της ανάθεσης μισθοδοσίας σε εξειδικευμένο συνεργάτη

Η μισθοδοσία λόγω της πολυπλοκότητας της σχετικής νομοθεσίας, της μεγάλης ιστορικότητας, της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και του κινδύνου επιβολής μεγάλων προστίμων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, αποτελεί αυτονόητη επιλογή ανάθεσης σε έμπειρο και εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη.

Η πρακτική της ανάθεσης μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη προσφέρει πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις και αναφέρουμε ενδεικτικά παρακάτω κάποια από αυτά:

  • Βελτιστοποιεί την εταιρική λειτουργία, καθώς κάθε υπηρεσία παρέχεται από εξειδικευμένο συνεργάτη
  • Εξοικονομεί χρόνο και οικονομικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να επενδυθούν στην ανάπτυξη της εταιρείας
  • Απαλλάσσει την εταιρεία από το άγχος λαθών και παραλείψεων που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και τα οποία συνήθως επιφέρουν μεγάλα χρηματικά πρόστιμα
  • Διασφαλίζει στην επιχείρηση τη διαχείριση της μισθοδοσίας από εξειδικευμένους συμβούλους, χωρίς να επωμίζεται η επιχείρηση το κόστος εκπαίδευσης ή τα κόστη αντικατάστασης προσωπικού.
  • Εξασφαλίζει τεκμηριωμένη και έγκυρη υποστήριξη σε εργασιακά ζητήματα με χαμηλότερο κόστος
  • Υποστηρίζει αποτελεσματικά τη διοίκηση της εταιρείας στη λήψη ορθών διοικητικών αποφάσεων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της

Στην Accountwave Consulting οι επιχειρήσεις, βρίσκουν τον κατάλληλο συνεργάτη που κατανοεί τις ανάγκες τους και τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε αξιόπιστες λύσεις στη διαχείριση μισθοδοσίας για ξενοδοχειακές μονάδες, κατανοώντας απόλυτα την ανάγκη του σύγχρονου επιχειρηματία για τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του αλλά και την ανάπτυξή της.

Related Articles

Υποχρέωση επαναπρόσληψης ξενοδοχοϋπαλλήλων

Υποχρέωση επαναπρόσληψης ξενοδοχοϋπαλλήλων

Η υποχρέωση επαναπρόσληψης ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι ένα πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Read more
Εταιρείες με Ε-shop και Φορολογία Affiliate Marketing

Εταιρείες με Ε-shop και Φορολογία affiliate marketing

Πώληση προϊόντων στο διαδίκτυο με affiliate marketing και φορολογία εταιρειών με eshop.
Read more
αθλητικά σωματεία φορολογική αντιμετώπιση

Αθλητικά σωματεία – Φορολογική αντιμετώπιση

Τι βιβλία πρέπει να τηρούν και τι πρέπει να προσέξουν τα αθλητικά σωματεία ώστε να μην βρεθούν προ εκπλήξεως σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο από την εφορία;
Read more

Add your first comment to this post