Accountwave

Φορολογικοί έλεγχοι: Μπορεί η επιχείρησή σας να περάσει επιτυχώς έναν φορολογικό έλεγχο;

Μπορεί η επιχείρησή σας να περάσει επιτυχώς έναν φορολογικό έλεγχο;

Ο φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων μπορεί να διεξαχθεί είτε στην έδρα της επιχείρησης (επιτόπιος φορολογικός έλεγχος) είτε να κληθείτε στα γραφεία της φορολογικής διοίκησης, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα φορολογικά έγγραφα που θα ζητηθούν.

Οι πιθανές αστοχίες της επιχείρησης στην τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να αποβούν επιζήμιες για τον επιχειρηματία σε ένα έκτακτο φορολογικό έλεγχο.

Τι είναι ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων;

Η διενέργεια ενός εσωτερικού προληπτικού φορο­λογικού ελέγχου επιχειρήσεων, γίνεται για τη διαπίστωση της κανο­νικής τήρησης των φορολογικών διατάξεων.

Σε ένα δαιδαλώδες φορολογικό περιβάλλον με πλήθος φορολογικών νόμων και ερμηνευτικών διατάξεων, συχνά οι επιχειρήσεις καταλήγουν εκτεθειμένες σε έναν έκτακτο φορολογικό έλεγχο. Αστοχίες που συνήθως ξεκινούν από το λογιστήριο της επιχείρησης επισύρουν βαριά πρόστιμα από τις φορολογικές ελεγκτικές αρχές.

Στην Accountwave Consulting, οι έμπειροι φορολογικοί μας σύμβουλοι πραγματοποιούν εσωτερικούς προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις με εχεμύθεια και ακεραιότητα.

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει έναν φορολογικό έλεγχο προσημείωσης αντίστοιχο του επίσημου ελέγχου, ώστε να εντοπιστούν πιθανές παραλείψεις, που θα μπορούσαν να είναι αφορμή για μεγάλα φορολογικά πρόστιμα.

Γιατί να κάνετε έναν φορολογικό έλεγχο στην επιχείρησή σας;

Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος σας εξασφαλίζει τον εντοπισμό πιθανών σφαλμάτων στην επιχείρησή σας και διασφαλίζει την επιχείρησή σας στην εναρμόνισή της με τη φορολογική νομοθεσία. Μία καλά οργανωμένη επιχείρηση που τηρεί τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να περάσει με επιτυχία έναν φορολογικό έλεγχο.

Ο επιχειρηματίας μετά τον προληπτικό έλεγχο της Accountwave Consulting έχει μία πλήρη εικόνα εκείνων των σημείων που χρειάζεται να διορθωθούν. Η φορολογική συμμόρφωση της εταιρείας σε λάθη ή κενά, διασφαλίζει την επιχείρηση σε έναν πιθανό φορολογικό έλεγχο.

Ποιοι αναλαμβάνουν τον προληπτικό φορολογικό έλεγχο για την επιχείρησή σας;

Η ομάδα μας αποτελείται από οικονομολόγους με πολυετή εμπειρία σε φορολογικά θέματα επιχειρήσεων, λογιστές Α’ τάξης, ορκωτούς ελεγκτές και νομικούς συμβούλους εξειδικευμένους στο φορολογικό δίκαιο.

Τα στελέχη μας από την έναρξη κάθε συνεργασίας μας και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, φέρουν την υποχρέωση τήρησης της εχεμύθειας, σε σχέση με τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου για τα δεδομένα της επιχείρησης για τα οποία λαμβάνουμε γνώση. Με σταθερές αξίες, που διέπουν όλες τις συνεργασίες μας, όπως ο επαγγελματισμός, η διακριτικότητα και η αξιοπιστία, εργαζόμαστε μαζί σας προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής τεχνογνωσίας και αξίας.

Τι περιλαμβάνει ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος;

 • Παροχή Φοροτεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • Έλεγχος Συμμόρφωσης Εταιρίας με την κείμενη νομοθεσία
 • Καταγραφή Ευρημάτων – Ενδεχόμενων Κινδύνων
 • Παροχή Προτάσεων Επίλυσης Κινδύνων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο

Αναθέστε μας τον φορολογικό έλεγχο της επιχείρησής σας

Η οργάνωση των οικονομικών θεμάτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα σταθερότητας και εξέλιξης σε κάθε επιχείρηση. Πόσο μάλλον, η διασφάλιση -μέσω προληπτικού ελέγχου- ότι η εταιρεία εναρμονίζεται με την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

Αν στόχος σας είναι η σωστή οργάνωση της επιχείρησής σας και η αποδοτική λειτουργία της, τότε είναι η στιγμή να μας επιλέξετε για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου, αντίστοιχου με έναν επίσημο έλεγχο των ελεγκτικών αρχών (ΕΛΚΕ, ΔΟΥ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ, ΣΔΟΕ, ΥΕΔΔΕ, κλπ.) 

Συμπληρώστε την ακόλουθη Φόρμα Ενδιαφέροντος και σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

  *Αποδοχή Όρων Χρήσης
  (Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης πριν στείλετε το μήνυμα.)

  Related Articles

  Κάτοικοι εξωτερικού μεταβολή φορολογικής κατοικίας

  Κάτοικοι εξωτερικού: Μεταβολή φορολογικής κατοικίας

  Τα τελευταία χρόνια ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα για πολλούς φορολογούμενους, αποτελεί το ζήτημα της φορολογικής τους κατοικίας. Η φορολογική κατοικία ενός φορολογούμενου επηρεάζει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας του. Φορολογική κατοικία – Κάτοικοι εξωτερικού Στην ελληνική νομοθεσία ( Ν.4172/2013) δίνεται ο ορισμός της ελληνικής φορολογικής κατοικίας. Σύμφωνα με το νόμο, ένα φυσικό πρόσωπο […]
  Read more
  Μείωση Κεφαλαίου Α.Ε.

  Μείωση Κεφαλαίου Α.Ε.

  Η μείωση κεφαλαίου Ανωνύμων Εταιριών απαιτεί σχεδιασμό και προετοιμασία και στο σημερινό μας άρθρο θα μας απασχολήσουν οι τεχνικές και οι προϋποθέσεις μείωσης κεφαλαίου.
  Read more
  Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Μισθοδοσίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

  Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Μισθοδοσίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

  Στην Accountwave Consulting αναλαμβάνουμε εξ'ολοκλήρου τη διαχείριση μισθοδοσίας ξενοδοχειακών μονάδων περιορίζοντας το κόστος διαχείρισής της. 
  Read more

  Add your first comment to this post