Accountwave

Φορολογικοί έλεγχοι ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων

Φορολογικοί έλεγχοι ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων

Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για τους φορολογικούς ελέγχους που διενεργούν κλιμάκια της ΑΑΔΕ σε τουριστικές επιχειρήσεις και δη σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς επίσης και στους ιδιοκτήτες που διαθέτουν τα ακίνητα τους προς βραχυχρόνια μίσθωση.

Οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης δωματίων και η συνεργασία με την ΑΑΔΕ

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσουμε ότι η ΑΑΔΕ έχει συνάψει από τον Απρίλιο του 2021, πρωτόκολλο συνεργασίας με τις πλατφόρμες Airbnb, booking.com & VRBO σχετικά με τη συμμόρφωση κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας διαμονής, που τηρείται από την ΑΑΔΕ.

Στο πρωτόκολλο αυτό δήλωσης βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής :

  • Οι πλατφόρμες θα παρέχουν στους αντίστοιχους ιστοτόπους τους ένα διακριτό και σαφώς ορισμένο πεδίο, προκειμένου ο Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής Ακινήτων να καταχωρεί τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή την αιτιολογημένη εξαίρεσή του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
  • Οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης δωματίων θα ενημερώσουν, όσον αφορά στα ήδη καταχωρημένα ακίνητα, για την υποχρέωση παροχής του αριθμού καταχώρισής τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, καθώς και για τους κινδύνους της μη συμμόρφωσης
  •  Οι πλατφόρμες συμφωνούν ότι μετά από σχετική ειδοποίηση της ΑΑΔΕ θα αφαιρούν όλες τις καταχωρίσεις που δεν παρείχαν τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή την δικαιολογημένη εξαίρεση, όπως ορίζει ο νόμος.

Εκτός από τα παραπάνω , θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στη διάθεση των αρχών βρίσκονται όλα τα δεδομένα που αφορούν τόσο τους επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου , όσο και τους ιδιώτες που απλώς εκμεταλλεύονται κάποια ακίνητα μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τα δεδομένα πλατφόρμας ενοικίασης καταλυμάτων ως εργαλείο φορολογικών ελέγχων

Το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που έχουν φτάσει στο γραφείο μας και αφορούν σε φορολογικούς ελέγχους, που έχουν προκύψει από διαφορές των δεδομένων ανάμεσα στις πλατφόρμες ενοικίασης καταλυμάτων και στα τηρούμενα βιβλία των επιχειρήσεων.

Έχουμε παρατηρήσει ότι πάνω από τους μισούς ελεγχόμενους που έχουν απευθυνθεί στο γραφείο μας, όταν η διαδικασία του ελέγχου πλέον έχει προχωρήσει, η κατάσταση θεωρείται μη αναστρέψιμη. Τις περισσότερες φορές η επιβολή προστίμου γίνεται από λάθος χειρισμούς, που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί έγκαιρα.

Χρόνος έκδοσης προβλεπόμενου παραστατικού από καταλύματα και ξενοδοχεία

Στο 90% των περιπτώσεων ελέγχου τέτοιων επιχειρήσεων δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των ελεγκτικών αρχών και των ελεγχόμενων σχετικά με το χρόνο έκδοσης των σχετικών αποδείξεων παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες, ειδικά όταν ο πελάτης πραγματοποιεί κράτηση ενός δωματίου το χειμώνα (πχ. 01/10/2021)προκειμένου να μείνει στο ξενοδοχείο το καλοκαίρι ( πχ. 15/08/2022). Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί ελεγκτές θεωρούν πως κατά τη λήψη της προκαταβολής η επιχείρηση υποχρεούται σε έκδοση σχετικής απόδειξης παροχής υπηρεσιών κατά το μέρος της αμοιβής που εισέπραξε.

Ο νόμος στο σημείο αυτό, είναι απόλυτα ξεκάθαρος και ορίζει ότι η απαιτούμενη απόδειξη παροχής υπηρεσιών πρέπει να εκδίδεται κατά την παροχή της υπηρεσίας και όχι κατά την είσπραξη του αντίτιμου της υπηρεσίας.

Παρά ταύτα, υπάρχουν επιχειρήσεις που εκδίδουν μία απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά τη λήψη της προκαταβολής και μια απόδειξη παροχής κατά την παροχή της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει το έσοδο να διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα έσοδα της επιχείρησης καθώς δεν αφορά τη χρήση κατά την οποία εισπράττεται.

Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο σημείο αυτό ότι δεν προτείνεται κάτι τέτοιο, καθώς από την έκδοση του σχετικού παραστατικού, απορρέουν σχετικές υποχρεώσεις για την επιχείρηση που αφορούν το ΦΠΑ,o φόρος διαμονής και o φόρος εισοδήματος. Για να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά με τη «γέννηση» της υποχρέωσης απόδοσης των σχετικών φόρων, θα πρέπει να ακολουθείται μια ενιαία πολιτική ώστε να είναι σε θέση η επιχείρηση να αποδίδει σωστά τους αναλογούντες φόρους, εμμέσους ή άμεσους.

Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων από εξειδικευμένους λογιστές και νομικούς συμβούλους

Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, από μεριάς των ελεγχόμενων, ότι η τακτική της μη συνεργασίας με τα ελεγκτικά όργανα και της μη χορήγησης των απαιτούμενων στοιχείων δεν είναι ενδεδειγμένη, καθώς μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να επιφέρει προς την επιχείρηση.

Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ο ελεγχόμενος γνωρίζει ότι έχει υποπέσει σε παράβαση θα πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, καθώς η μη συμμόρφωση αποτελεί επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα σε έναν έλεγχο.

Αναφέρουμε τα παραπάνω καθώς, έχουν φτάσει στα χέρια μας υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής, στάδιο που έπεται ενός φορολογικού ελέγχου και σε πολλές από αυτές έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχουν παρασχεθεί οι απαραίτητες εξηγήσεις προς τις αρχές.

Στην Accountwave έχουμε καταφέρει να φέρουμε εις πέρας αρκετούς φορολογικούς ελέγχους τόσο πελατών μας, που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, όσο και υποθέσεις που έφτασαν στο γραφείο μας προκειμένου να διεκπεραιώσουμε υποθέσεις ελέγχων και είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις ελέγχων.

Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της οικονομίας μας και για αυτό το λόγο απαιτείται η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στη λογιστική και φορολογική υποστήριξή τους.

Στην Accountwave φροντίζουμε για τη συνεχή ενημέρωσή μας σε φορολογικά θέματα και την έγκαιρη συμμόρφωση των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις νομοθετικές αλλαγές, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων.

Επίσης, χάρη στη στενή συνεργασία μας με εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους σε θέματα φορολογικών ελέγχων, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πιθανό έλεγχο εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες που μας δίνει ο νόμος.

Μπορεί η επιχείρησή σας να περάσει επιτυχώς έναν φορολογικό έλεγχο; Ενημερωθείτε εδώ

Related Articles

ιδρυση ξενοδοχειακης επιχειρησης

Ίδρυση ξενοδοχειακής επιχείρησης

Ίδρυση ξενοδοχειακής επιχείρησης ποιά η νομική μορφή; σ
Read more
Υπηρεσίες μισθοδοσίας: Γιατί συμφέρει τις επιχειρήσεις το Outsourcing Payroll;

Υπηρεσίες μισθοδοσίας: Γιατί συμφέρει το Outsourcing Payroll;

Η ανάθεση της μισθοδοσίας outsourcing σύμφωνα με την εταιρία συμβούλων NEPA Economic Consulting αποτελεί ιδανική λύση για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους η δραστηριότητας.
Read more
Ίδρυση εταιρείας από κατοίκους εξωτερικού

Ίδρυση εταιρείας από κατοίκους εξωτερικού

Η Φορολογία εισοδήματος κατοίκων Εξωτερικού αποτελούσε πάντα μια ειδική κατηγορία της Ελληνικής νομοθεσίας, ειδικά την τελευταία 10ετία που πολλοί Έλληνες εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, ή μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες.
Read more

Add your first comment to this post