Accountwave

Αθλητικά Σωματεία και MyData

Αθλητικά Σωματεία και MyData

Από 01/10/2021 και μετά έχει μπει στη ζωή μας η πλατφόρμα MyData της ΑΑΔΕ ή αλλιώς τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με μια κατηγορία Νομικών Προσώπων, που ενώ αρχικά φαινόταν ότι δεν έχουν την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα mydata, τελικά δεν εξαιρέθηκαν ποτέ, αντιθέτως η ΑΑΔΕ προχώρησε σε σχετικές διευκρινήσεις αναφορικά με τα δεδομένα που θα πρέπει να διαβιβάζονται.

Με βάση λοιπόν τις σχετικές οδηγίες που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, τα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Αθλητικά σωματεία, Πολιτιστικά σωματεία, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κ.ο.κ. ) στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους μόνο μέσω των τύπων παραστατικών 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση» και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική Βάση» και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν παραστατικά που εκδίδουν βάσει προδιαγραφών (σύνοψη – χαρακτηρισμός) για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., καθόσον αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα οποία και χαρακτηρίζουν με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων. Στην περίπτωση εξόδων που λαμβάνουν από υπόχρεους Εκδότες ημεδαπής τα χαρακτηρίζουν με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων.

Επί της ουσίας, η διοίκηση υποχρεώνει τα νομικά πρόσωπα αυτά να είναι σε θέση να διαβιβάσουν τα έσοδα τους που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος, δηλαδή τις συνδρομές που εισπράττουν από τα μέλη τους στο τέλος κάθε έτους συγκεντρωτικά χαρακτηρίζοντας τα με τον ανάλογο κωδικό που προβλέπεται στην πλατφόρμα. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν αναφορικά και με τα έξοδα τους.

Βέβαια, τα νομικά πρόσωπα αυτά που εκτός αυτών των εσόδων , πραγματοποιούν έσοδα που εντάσσονται στις διατάξεις του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ, όπως αναλυτικά σας είχαμε ενημερώσει με το άρθρο μας “Αθλητικά σωματεία- Φορολογική αντιμετώπιση” , θα πρέπει εκτός των παραπάνω εσόδων, να διαβιβάζουν και τα υπόλοιπα έσοδα τους με βάση τις διατάξεις που προβλέπονται για τις επιχειρήσεις.

Όπως γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτό, ακόμα και αυτές οι οντότητες θα πρέπει να αποκτήσουν μια στοιχειώδη οργάνωση ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Τι θα χρειαστεί λοιπόν να κάνει ένας Αθλητικός Σύλλογος για το MyData;

Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των αθλητικών σωματείων δεν έχει φορολογητέα έσοδα, θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει τα έσοδα του που προέρχονται από τα μέλη του σε πραγματικό χρόνο. Την ουσιαστική σημασία του ελέγχου του ταμείου ενός συλλόγου και κατά συνέπεια του μητρώου μελών του, την είχαμε αναλύσει στο άρθρο μας «Αθλητικά Σωματεία και Τήρηση Μητρώου Μελών». Σε αυτό το άρθρο, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε ότι έχει να κάνει, πέραν του ουσιαστικού ζητήματος, στην υποχρέωση ενός συλλόγου σε μια στοιχειώδη οργάνωση και αυτό γιατί σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες του φορολογικές υποχρεώσεις.

Πως εξασφαλίζεται αυτού του είδους η πληροφόρηση;

Ο νόμος, μέχρι σήμερα, δεν υποχρεώνει τα σωματεία σε μηχανογράφηση. Επομένως, ένα σωματείο θα πρέπει να είναι σε θέση να διαβιβάζει στο λογιστή του εγκαίρως τα σχετικά παραστατικά τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων, ώστε αυτός να είναι σε θέση να ανεβάσει στην πλατφόρμα τα υποχρεωτικά δεδομένα.

Καταλαβαίνει κάνεις ωστόσο, ότι στην πράξη αυτό γίνεται δύσκολα όταν ο υπεύθυνος του συλλόγου θα πρέπει να συγκεντρώσει στην ώρα τους τα προβλεπόμενα παραστατικά, να τα αποστείλει στο λογιστή του συλλόγου και εκείνος να κάνει τα δέοντα σε χρόνο πολύ σύντομο.

Μία άλλη λύση, θα ήταν σε επίπεδο εσόδων τουλάχιστον, εκτός της έκδοσης τη χειρόγραφης απόδειξης, αυτή να καταχωρείται με κάποιο ηλεκτρονικό τρόπου (πχ. Excel) και όλα αυτά να αποστέλλονται στο λογιστή του συλλόγου ώστε να μπορέσει να τσεκάρει την ορθότητα τους και να προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μια τρίτη λύση, θα ήταν η πλήρης μηχανογράφηση των φορέων αυτών, κάτι τέτοιο όμως θα προϋπέθετε γνώσεις χειρισμού Η/Υ καθώς και ένα σεβαστό κόστος σε ετήσια βάση που για έναν Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό θα ήταν ενδεχομένως απαγορευτικό. Στην αγορά υπάρχουν πολλές τέτοιες εφαρμογές που αφορούν κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις ( πχ. Εφαρμογές onlinebookingγια γυμναστήρια ή εφαρμογές που προσφέρουν διαχείριση μελών γυμναστηρίου και έκδοσης αποδείξεων), απλώς προσφέρονται σε πολλούς συλλόγους με το σκεπτικό ότι αφού η εφαρμογή έχει εκατοντάδες λειτουργίες, μπορεί να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενός αθλητικού συλλόγου.

Όλα τα παραπάνω, βέβαια αποτελούν προσωπική επιλογή του καθενός υπεύθυνου του κάθε σωματείου, μόνο ένα πράγμα είναι βέβαιο από τα παραπάνω: Η στοιχειώδης οργάνωση ενός σωματείου από μια περιττή για κάποιους διαδικασία αποτελεί ανάγκη, γιατί πλέον αυξάνονται οι υποχρεώσεις.

Στην Accountwave, είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε δεκάδες σωματεία, η εμπειρία μας στην υποστήριξη τέτοιων οργανισμών ,και το αίσθημα ευθύνης που μας κάνει να ξεχωρίσουμε, μας οδήγησε να δημιουργήσουμε το MemberOne. Μια εφαρμογή που βοηθά τους αθλητικούς οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πέραν της στοιχειώδους οργάνωσης, να είναι σε θέση να εκπληρώσουν μια ακόμη υποχρέωση.

Related Articles

Κάτοικοι εξωτερικού μεταβολή φορολογικής κατοικίας

Κάτοικοι εξωτερικού: Μεταβολή φορολογικής κατοικίας

Τα τελευταία χρόνια ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα για πολλούς φορολογούμενους, αποτελεί το ζήτημα της φορολογικής τους κατοικίας. Η φορολογική κατοικία ενός φορολογούμενου επηρεάζει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας του. Φορολογική κατοικία – Κάτοικοι εξωτερικού Στην ελληνική νομοθεσία ( Ν.4172/2013) δίνεται ο ορισμός της ελληνικής φορολογικής κατοικίας. Σύμφωνα με το νόμο, ένα φυσικό πρόσωπο […]
Read more
ΑΑΔΕ για ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop)

ΑΑΔΕ για ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop)

Σε διευκρινήσεις προχώρησε η ΑΑΔΕ σχετικά με τις αλλαγές που θα ισχύσουν από 01/07/2021 αναφορικά με το ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop).
Read more
Σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες

Σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες

Ο σύγχρονος ρόλος του λογιστή - Λογιστικές υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία από εξειδικευμένους λογιστές.
Read more

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *