Accountwave

μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα

Σε προηγούμενα άρθρα μας έχουμε αναφερθεί στη μεταβολή φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, στην αποφυγή διπλής φορολόγησης εισοδημάτων είτε φορολογικών κατοίκων Ελλάδος που αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό, είτε φορολογικών κατοίκων εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα (πχ. Συντάξεις).

Τι συμβαίνει όμως στην αντίθετη περίπτωση;

Ποιά είναι τα κίνητρα για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα;

Ποιο συγκεκριμένα , η ελληνική νομοθεσία παρέχει πλέον τη δυνατότητα απαλλαγής φόρου για το 50% του εισοδήματος για 7 έτη ως κίνητρο για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α 1087/15-05-2021 , ένα φυσικό πρόσωποπου μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, δύναται να απαλλαγεί από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος που αποκτά από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα  στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε να κάνει κάποιος χρήση των συγκεκριμένων διατάξεων;

Για να μπορέσει ένα φυσικό πρόσωπο να φορολογηθεί με αυτές τις διατάξεις, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα
  • Να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος τη Ε.Ε. ή από κράτος με το οποίο υπάρχει σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας σε επίπεδο φορολογίας με την Ελλάδα
  • Να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασίας (όπως αυτή ορίζεται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα
  • Να δηλώσει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα για 2 χρόνια τουλάχιστον.

Πως αποδεικνύονται τα παραπάνω;

Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού τα προηγούμενα 5 χρόνια :

Η προϋπόθεση αυτή διαπιστώνεται από τα αρχεία που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση.

Ειδικότερα, εάν το φυσικό πρόσωπο αιτείται για πρώτη φορά την απόδοση ΑΦΜ, ή εάν εμφανίζεται στα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης ως φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής τα πέντε (5) από τα έξι (6) προηγούμενα έτη πριν από την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που από τα αρχεία της ΑΑΔΕ δεν προκύπτει η φορολογική κατοικία του φορολογουμένου στην αλλοδαπή, για τα πέντε (5) από τα έξι (6) προηγούμενα έτη πριν την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, τότε απαιτείται να προσκομίσει, για καθένα από τα έτη για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία:


(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Εάν ο φορολογούμενος ήταν κάτοικος κράτους με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή ή
(β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια φορολογική αρχή, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.
(γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας από συνεργαζόμενα κράτη ή κράτη της Ε.Ε

Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης

Παροχή υπηρεσιών  στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασίας (όπως αυτή ορίζεται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα

Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα περιλαμβάνονται και τα γραφεία του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), στα οποία μπορούν να απασχολούνται τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας προκειμένου για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Για την απόδειξη της προϋπόθεσης αυτής απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως ενδεικτικά κατά περίπτωση μπορεί να είναι: σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμβαση με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών, το έντυπο αναγγελίας πρόσληψης, δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της πράξης με την οποία το πρόσωπο ορίζεται ως διευθυντής, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών έναντι πάγιας αντιμισθίας.
Εργασιακή σχέση που υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου.

Δήλωση διετούς τουλάχιστον παραμονής στην Ελλάδα

Απαιτείται το φυσικό πρόσωπο να υποβάλλει μαζί με την αίτησή του υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια διετία αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους υπαγωγής του στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου.

Επιπλέον :

Ειδικά για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις, απαιτείται, πλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα. Τα ίδια δικαιολογητικά προσκομίζονται και στην περίπτωση των φυσικών προσώπων που έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης και φορολογούνται ως μισθωτοί με βάση τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ.

Φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία και από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην Ελλάδα, μπορεί να υπαχθεί στον ειδικό τρόπο φορολόγησης, για το σύνολο των εισοδημάτων του, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, για κάθε μία από τις ως άνω κατηγορίες εισοδήματος.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για μία από τις δύο κατηγορίες εισοδήματος, η προβλεπόμενη μείωση φόρου θα εφαρμόζεται μόνο στην κατηγορία εισοδήματος για την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Η Accountwave με τεράστια εμπειρία σε φορολογικά θέματα και υποχρεώσεις κατοίκων εξωτερικού είναι εδώ για να αναλάβει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία του φορολογικού επαναπατρισμού στην Ελλάδα, εξετάζοντας όλα τα κίνητρα που δίνονται από τον νόμο. Μιλήστε μαζί μας στο +30 210 3601998 ή στείλτε μας email στο [email protected]
Related Articles

Αθλητικά Σωματεία: ασφάλιση προπονητών και βοηθών προπονητών

Αθλητικά Σωματεία: ασφάλιση προπονητών και βοηθών προπονητών

Οι υποχρεώσεις πρόσληψης προπονητή και βοηθού προπονητή από αθλητικό σωματείο σύμφωνα με το Ν. 4809/2021
Read more
Ίδρυση εταιρείας από κατοίκους εξωτερικού

Ίδρυση εταιρείας από κατοίκους εξωτερικού

Η Φορολογία εισοδήματος κατοίκων Εξωτερικού αποτελούσε πάντα μια ειδική κατηγορία της Ελληνικής νομοθεσίας, ειδικά την τελευταία 10ετία που πολλοί Έλληνες εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, ή μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες.
Read more
Φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού

Φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού

Διευκρινίσεις του άρθρου 5Γ του Ν.4172/2013, που αφορά τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας κατοίκων εξωτερικού στην Ελλάδα και την παροχή φορολογικών κινήτρων
Read more

Add your first comment to this post