Η λογιστική και φορολογική υποστήριξη αθλητικών συλλόγων και γενικότερα των φορέων/οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελούν από τη φύση τους μια ιδιαίτερη διαδικασία που απαιτεί σωστούς χειρισμούς και βαθιά γνώση του αντικειμένου.

Η Accountwave Consulting αποτελεί εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία αθλητικών συλλόγων και γενικότερα φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι πάνω από 50 φορείς του αθλητισμού και του πολιτισμού, που μας εμπιστεύονται, αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη απόδειξη των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης αυτοματισμών, στην Accountwave Consulting έχουμε αναπτύξει εργαλεία παρεχόμενων υπηρεσιών που διευκολύνουν τους συλλόγους και τους υποστηρίζουν αποτελεσματικά στην εύρυθμη λειτουργία τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί. η σουίτα «Οnline Αccounting» που δημιουργήσαμε για αθλητικούς συλλόγους, σωματεία και ΜΚΟ. Χάρη στην πλατφόρμα «Οnline Αccounting» οι ενδιαφερόμενοι φορείς από όπου και αν βρίσκονται, μπορούν να μας στέλνουν τα παραστατικά τους.

Επιπλέον υποστήριξη προσφέρουμε σε αθλητικές οργανώσεις, ΜΚΟ και σωματεία με την εφαρμογή διαχείρισης μητρώου μελών και έκδοσης αποδείξεων Μaster Μanager.

Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες :

  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου εσόδων – εξόδων (βιβλίου ταμείου)
  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου παγίων περιουσιακών στοιχείων
  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων μελών
  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων
  • Συμβουλές για τη δημιουργία εγγράφων Εξελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής, Προϋπολογισμού, Απολογισμού
  • Συμβουλές για την τήρηση και ενημέρωση βιβλίου Μητρώου Μελών
  • Διεκπεραίωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων
  • Επιλογή τρόπου αντιμετώπισης οποιουδήποτε εργατικού θέματος απασχόλησης κατόπιν συζητήσεως με τον πελάτη και προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες.

Προϊόντα στο καλάθι

Empty cart

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Όλα τα προϊόντα
Search for: