Accountwave

Φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού

Φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού

Τα τελευταία χρόνια λόγω της πρόθεσης Ελλήνων του Εξωτερικού να επαναπατριστούν, έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5Γ του Ν.4172/2013, που αφορά τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας κατοίκων εξωτερικού στην Ελλάδα και την παροχή φορολογικών κινήτρων για τη μεταφορά αυτή. Τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις έχουμε αναλύσει διεξοδικά στο άρθρο μας “Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας στην Ελλάδα”.

Τους τελευταίους μήνες έχουν εκδοθεί ερμηνευτικές εγκύκλιοι , σε μια προσπάθεια εκκρεμών ζητημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του Ν.4172/2013.

Φορολογικά κίνητρα για επιστροφή στην Ελλάδα

Με αφορμή τις εγκυκλίους της ΑΑΔΕ Ε.2224/01-12-2021 και Ε.2029/30-03-2022 «Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013», στο σημερινό μας άρθρο θα ασχοληθούμε με την ανάλυση των παραπάνω οδηγιών.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι αιτήσεις, που έχουμε υποβάλλει για λογαριασμό επαναπατρισθέντων πελατών μας σε σχέση με τις ευεργετικές διατάξεις φορολόγησης από τις οικονομικές αρχές της Ελλάδας, έχουν εγκριθεί με επιτυχία 100%.

Σύμφωνα με τον τρόπο φορολόγησης των υπαχθέντων στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου προκύπτει ότι, εφόσον η αίτηση του φορολογούμενου γίνει δεκτή, το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος του από μισθωτή εργασία, που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος.

Περαιτέρω, προκύπτει ότι η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αποκλειστικά για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας. Κατά συνέπεια, το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος από μισθωτή εργασία που προέρχεται από την πλήρωση της νέας θέσης εργασίας απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενώ το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος φορολογείται με την κλίμακα του κώδικα φορολογίας εισοδήματος , συναθροιζόμενο με τυχόν λοιπά εισοδήματα που φορολογούνται με την ίδια κλίμακα και η φορολόγησή τους ξεκινά από τον κατώτερο φορολογικό συντελεστή.

Άρθρο 5Γ του Ν.4172/2013 διευκρινίσεις για εισόδημα από μισθωτή εργασία

Επίσης, στις παραπάνω εγκυκλίους διευκρινίζεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ, απαιτείται να προσκομίσουν στο τμήμα Human Resources του εργοδότη τους, τη σχετική εγκριτική απόφαση υπαγωγής τους στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου που εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, προκειμένου να διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος τους από μισθωτή εργασία που αποκτούν στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος ενώ για το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) να μην διενεργείται παρακράτηση φόρου.

Δεδομένου ότι στην ως άνω εγκριτική απόφαση γίνεται ρητή αναφορά στα στοιχεία συγκεκριμένου εργοδότη, ο οποίος βεβαιώνει ότι ο αιτών καλύπτει νέα θέση εργασίας, η κατά τα ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση φόρου στο πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος διενεργείται αποκλειστικά από τον αναφερόμενο στην απόφαση εργοδότη.

Σε περίπτωση που μεταβάλλεται η θέση εργασίας του υπαχθέντος φυσικού προσώπου στις εν λόγω διατάξεις, ο φορολογούμενος γνωστοποιεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού την αλλαγή εργοδότη και υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νέου εργοδότη περί πλήρωσης νέας θέσης εργασίας, προκειμένου ο φορολογούμενος να συνεχίσει να υπάγεται στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συμπλήρωση των επτά (7) ετών.

Αντίγραφο της εν λόγω γνωστοποίησης, κατόπιν αποδοχής της από την ως άνω Δ.Ο.Υ., προσκομίζεται στον νέο εκκαθαριστή μισθοδοσίας προκειμένου να διενεργείται η παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο Ε.2224/01-12-2021.

Στις περιπτώσεις όπου η ένταξη στις διατάξεις του άρθρου 5Γ προκύπτει από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας αξίζει να σημειώσουμε ότι :

Οι διατάξει που ισχύουν για τη μισθωτή εργασία ,  ισχύουν και για την φορολόγηση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 5Γ δηλαδή το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του ΚΦΕ, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενώ το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) φορολογείται με τη σχετική κλίμακα που προβλέπει η νομοθεσία, συναθροιζόμενο με τυχόν λοιπά εισοδήματα που φορολογούνται με την ίδια κλίμακα και η φορολόγησή τους ξεκινάει από  τον κατώτερο φορολογικό συντελεστή.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι, στην περίπτωση φυσικού προσώπου που έχει κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ και αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, για την παρακράτηση φόρου εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του νόμου, δηλαδή,  διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) σύμφωνα με την περ. δ’ παρ. 1 του άρθρου 64 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος επί των συνολικών ακαθάριστων αμοιβών (και όχι επί του πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών).

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που το εισόδημα που αποκτάται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Η απαλλαγή του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα παρέχεται σε κάθε περίπτωση κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εκάστου φορολογικού έτους, που θα υποβάλλει το εν λόγω φυσικό πρόσωπο, με την οποία θα προσδιορίζεται η τελική συνολική φορολογική υποχρέωση.

Αναφορικά με τον τρόπο προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος

Ορίζεται ότι δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ, για το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας (κύριας και δευτερευουσών)  ή του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (ανεξαρτήτως αριθμού οχημάτων).Related Articles

4 διακρίσεις για την Accountwave στα Finance & Accounting Awards 2024

4 διακρίσεις για την Accountwave στα Finance & Accounting Awards 2024

Με 4 βραβεία έφυγε η Accountwave από τη βραδιά των νικητών Finance and Accounting Awards!
Read more
Φορολογικά κίνητρα επιχειρήσεων

Φορολογικά κίνητρα επιχειρήσεων

Φορολογικά κίνητρα των επιχειρήσεων που απορρέουν από μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις επιχειρήσεων.
Read more
Απαλλαγή ΦΠΑ για επενδυτικά αγαθά – Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Απαλλαγή ΦΠΑ για επενδυτικά αγαθά – Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η απαλλαγή ΦΠΑ για επενδυτικά αγαθά; Τι ισχύει για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ποια η διαδικασία;
Read more

Add your first comment to this post