Accountwave

Φορολογικός σχεδιασμός επιχειρήσεων

Φορολογικός σχεδιασμός επιχειρήσεων

Η σημασία του φορολογικού σχεδιασμού και προγραμματισμού (taxplaning) στις επιχειρήσεις.

Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει μια σύγχυση στον επιχειρηματικό κόσμο σχετικά με το τι εστί φορολογικός προγραμματισμός. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες θεωρούν ότι με κατάλληλο φορολογικό προγραμματισμό θα φοροαποφύγουν. Σκοπός του άρθρου μας είναι να βοηθήσουμε τους αναγνώστες και καταλάβουν το ουσιαστικό όφελος που έχουν εξαιτίας ενός σωστού φορολογικού προγραμματισμού και πως θα χρησιμοποιηθεί ο προγραμματισμός αυτός ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση.

Αρχικά θα θέλαμε να παραθέσουμε τους ορισμούς των παραπάνω εννοιών ώστε να γίνουν απόλυτα ξεκάθαρες.

Φορολογικός Προγραμματισμός

Ως «φορολογικό σχεδιασμό» εννοούμε τη διευθέτηση οικονομικών υποθέσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο φορολογούμενος (είτε φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό πρόσωπο) να επωφεληθεί στο μέγιστο βαθμό τα προβλεπόμενα από το νόμο φορολογικά οφέλη.

Ένας φορολογικός σχεδιασμός πρέπει να ακολουθεί μια έντιμη προσέγγιση, συμμορφούμενη με τις διατάξεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο του φορολογικού νόμου.

Αυτό μπορεί να γίνει με την εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων που επιτρέπονται από το νόμο και παρέχει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να λάβει τα οφέλη των εκπτώσεων, απαλλαγών, πιστώσεων, παραχωρήσεων, εκπτώσεων και ελαφρύνσεων, ώστε η φορολογική του επιβάρυνση να είναι ελάχιστη.

Ο φορολογικός σχεδιασμός είναι μια τεχνική σχεδιασμού των οικονομικών υποθέσεων, κατά τρόπο ώστε ο φορολογούμενος να επωφελείται αποτελεσματικά από όλες τις επιλέξιμες διατάξεις του φορολογικού νόμου ώστε να μειωθεί ή να αναβληθεί η φορολογική υποχρέωση.

Φοροαποφυγή

Η φοροαποφυγή συνεπάγεται ότι η οποιαδήποτε ρύθμιση χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων υπερνικά τη βασική πρόθεση του νόμου, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί εντός των θεσμικών ορίων που προβλέπονται από αυτόν.

Στα πλαίσια μιας τέτοιας διαδικασίας ο φορολογούμενος, επωφελείται από τυχόν  ελλείψεις του καταστατικού, «σταθμεύει»εσκεμμένα τις οικονομικές του υποθέσεις με τρόπο που να μην παραβιάζει τον φορολογικό νόμο ούτε να προσελκύει περισσότερους φόρους.

Η φοροαποφυγή περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος  φαινομενικά παραπλανά τον νόμο, χωρίς να διαπράξει αδίκημα και για να γίνει αυτό, χρησιμοποιεί οποιοδήποτε σύστημα ή ρύθμιση, η οποία μειώνει, αποτρέπει ή ακόμη και αποτρέπει πλήρως την πληρωμή του φόρου.

Ένα απλό παράδειγμα του παραπάνω, μπορεί να θεωρηθεί η μετατόπιση της φορολογικής οφειλής σε άλλο πρόσωπο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίπτωση του φόρου.

Από τα παραπάνω μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι, ο σωστός εταιρικός φορολογικός προγραμματισμός ( taxplanning) αποτελεί σημαντικό εργαλείο διοίκησης για μια επιχείρηση καθώς αναφέρεται στη στρατηγική διάρθρωση των δραστηριοτήτων της ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ποσό της φορολογικής επιβάρυνσης. Ένας φορολογικός προγραμματισμός αντιπροσωπεύει, επομένως αποτελεί τη λογική ανάλυση μιας οικονομικής κατάστασης ή ενός σχεδίου από φορολογική σκοπιά, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν οι οικονομικοί στόχοι με τη φορολογική απόδοση.

Ένας αποτελεσματικός φορολογικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάλυση επενδυτικών μέσων, δαπανών και άλλων παραγόντων ως προς την φορολογικής επιβάρυνση ενός φορέα. Αξίζει να σημειωθεί πως, ο τομέας δραστηριοποίησης της κάθε επιχείρησης, οφείλει να ακολουθεί έναν διαφορετικό φορολογικό προγραμματισμό. Το σίγουρο είναι πως υπάρχουν τα ανάλογα εργαλεία και οι τακτικές για κάθε επιχείρηση ώστε να προσαρμόσει έναν τέτοιο προγραμματισμό στα δικά της δεδομένα.

Τέτοια εργαλεία μπορεί να είναι για παράδειγμα :

  • Μέθοδος αποτίμησης αποθεμάτων
  • Η αγορά εξοπλισμού και ο χρόνος αυτής
  • Σχηματισμός αποθεματικών
  • Νομική Μορφή μιας επιχείρησης

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα οφέλη από έναν έγκαιρο και το σωστό φορολογικό προγραμματισμό είναι ( ή έστω έτσι θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται) μακροπρόθεσμα και εξαιτίας του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος αποτελούν στρατηγικό στόχο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση.

Στην Accountwave Consulting η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των συνεργατών αποτελεί στρατηγική επιλογή μας. Γι’ αυτό το λόγο παρέχουμε στους πελάτες μας, μέσω των υπηρεσιών μας, τη δυνατότητα σωστού και έγκαιρου φορολογικού προγραμματισμού δίνοντας τους τη δυναμική που απαιτείται για να μπορέσουν να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό.

Related Articles

Ενδοομιλικές Συναλαγές Ν.4972/2022 για τα κέρδη

Ενδοομιλικές Ν.4972/2022 αναπροσαρμογή κέρδων

Με τον Ν.4972/2022, οι ελληνικές συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των κερδών από ενδοομιλικές συναλλαγές
Read more
Ψηφιακή κάρτα εργασίας και τροποποίηση ωραρίων

Ψηφιακή κάρτα εργασίας και τροποποίηση ωραρίων

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Προδήλωση ή απολογιστική δήλωση ωραρίων εργασίας;
Read more
Σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες

Σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες

Ο σύγχρονος ρόλος του λογιστή - Λογιστικές υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία από εξειδικευμένους λογιστές.
Read more

Add your first comment to this post