Υπηρεσίες προς Αθλητικούς συλλόγους-Νομικά πρόσωπα Μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου εσόδων – εξόδων (βιβλίου ταμείου)
  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου παγίων περιουσιακών στοιχείων
  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων μελών
  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων
  • Συμβουλές για τη δημιουργία εγγράφων Εξελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής, Προϋπολογισμού, Απολογισμού
  • Συμβουλές για την τήρηση και ενημέρωση βιβλίου Μητρώου Μελών
  • Διεκπεραίωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων
  • Επιλογή τρόπου αντιμετώπισης οποιουδήποτε εργατικού θέματος απασχόλησης κατόπιν συζητήσεως με τον πελάτη και προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες.

«Ασχοληθείτε απρόσκοπτα με το σκοπό σας, αφήστε σε εμάς τα υπόλοιπα»

logo accountwave

Προϊόντα στο καλάθι

Empty cart

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Όλα τα προϊόντα
Search for: