Accountwave

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων βάσει του Ν. 4935/2022

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων βάσει του Ν. 4935/2022

Εδώ και λίγο χρονικό διάστημα έχει τεθεί σε ισχύ ο Ν. 4935/2022 που αφορά στα κίνητρα μετασχηματισμών και συνεργασιών επιχειρήσεων.

Παρακάτω θα αναφέρουμε τα κίνητρα που παρέχει ο νόμος αυτός, τις προϋποθέσεις εφαρμογής του.

Φορολογικά κίνητρα επιχειρήσεων

α. Μετασχηματισμοί: Απαλλαγές (με κυριότερη τη μείωσή του κατά 30%, επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών), στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων.

β. Συνεργασίες: Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος σε περιπτώσεις “συνεργασίας” επιχειρήσεως, κατά 30%, επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών. 

γ. Αγρότες: Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος, κατά 50% επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, στην περίπτωση φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, εφόσον: (i) Είναι  μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών ή (διαζευκτικά) έχουν συνάψει σύμβαση με συγκεκριμένη επιχείρηση αγοραστή [Επιχείρηση ή Αγροτικό Συνεταιρισμό ], με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία (ii) Προμηθεύουν με βάση την ανωτέρω σύμβαση ποσότητες προϊόντων ίσες με το 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων.

Προσοχή, εξαιρούνται οι κατασκευαστικές κοινοπραξίες, καθώς και οι μετασχηματισμοί και οι συνεργασίες στις οποίες μετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, κατασκευαστικές κοινοπραξίες.

Υπαγόμενες περιπτώσεις μετασχηματισμών επιχειρήσεων Ν. 4935/2022

Εφαρμόζεται επί όλων των μορφών μετασχηματισμών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4601/2019 [α. συγχώνευση, β. διάσπαση, γ. μετατροπή] και σε μορφές μετασχηματισμών που προβλέπονται από: α) το ν.δ. 1297/1972, β) τον ν. 2166/1993 και γ) τον ν. 4172/2013

Προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στις περιπτώσεις μετασχηματισμών

α) Σχέση κύκλου εργασιών, μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών: O συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, κατά περίπτωση, με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας,  

β) Αποκλείονται οι “μεγάλες επιχειρήσεις”, βάσει του ορισμού του άρθρου 2 του Παραρτήματος Ι “ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ”  του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014.

γ) Ελάχιστο Όριο Κύκλου Εργασιών, των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, 375.000 ευρώ

δ) Ελάχιστος αριθμός απασχολουμένων της νέας εταιρείας εννέα (9) εργαζόμενοι. 

Προϋποθέσεις σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης 

Στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, πρέπει να  πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Η εισφερόμενη ατομική επιχείρηση να έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της εισφοράς,

β) Η νέα εταιρεία να τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα, και

γ) Σε περίπτωση εισφοράς περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά ποσοστό 150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των εισφερόμενων ατομικών επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Διάρκεια και ύψος των κινήτρων στις περιπτώσεις μετασχηματισμού

α) Η απαλλαγή από τον φόρο εφαρμόζεται για έως εννέα (9) φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού εταιρειών οποιασδήποτε μορφής. Δηλαδή αν ο μετασχηματισμός ολοκληρωθεί το έτος 2022, η φορολογική απαλλαγή θα ισχύσει από το έτος 2023

β) Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ, σε διάστημα έως εννέα (9) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής.

Επιπλέον Απαλλαγές και διευκολύνσεις στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων 

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος επί της προκύπτουσας υπεραξίας, το τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Επίσης στην Μεταγραφή ή  εγγραφή των  πράξεων μεταβίβασης καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα  υποθηκοφυλάκων, ποσού ύψους 300 ευρώ και επίσης προβλέπεται η δυνατότητα διατήρησης σε ισχύ των διοικητικών αδειών, συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών, σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης.

Προϋποθέσεις Απαλλαγών σε περίπτωση συνεργασίας προσώπων

α) Τα πρόσωπα της συνεργασίας, να είναι μη συνδεδεμένα μεταξύ τους  πρόσωπα (κατά την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 )

β) Η μορφή συνεργασίας να αφορά τις ακόλουθες τρεις μορφές: 

(i) Ίδρυση οποιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου από δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, των συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Στην περίπτωση αυτή, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου δεν υπολείπεται του ποσού των 125.000 ευρώ.

(ii) Συνεργασία με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, εφόσον ο συνεργαζόμενος παραγωγός εισφέρει στον αγοραστή ποσότητες προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

(iii)   Σύμβαση franchising. Το κίνητρο της απαλλαγής παρέχεται αποκλειστικά υπέρ του δικαιοδόχου (franchisee).

γ) Η συνεργασία να έχει σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων εταιρειών ή προσώπων

δ) Η συνεργασία να διαρκεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ή ίδρυσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας

ε) Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο, μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Διάρκεια και ύψος των κινήτρων στις περιπτώσεις συνεργασίας επιχειρήσεων

Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα έως τριών (3) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα παραπάνω, η ένταξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στις διατάξεις το Ν.4935/2022 αποτελεί αντικείμενο σύνθετης μελέτης και σωστού φορολογικού σχεδιασμού, στην Accountwave Consulting ως μια εταιρεία που λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον των συνεργατών της. Στην λογιστική εταιρεία Accountwave διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών μετασχηματισμών με σκοπό την ένταξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στις παραπάνω ευεργετικές διατάξεις.

Ας μιλήσουμε!

Στην Accountwave ενεργούμε με βάση το συμφέρον σας, για αυτό θέλουμε και μπορούμε να σας προσφέρουμε περισσότερα. Αν βρίσκεστε στη φάση αναζήτησης μίας αξιόπιστης λογιστικής εταιρείας επικοινωνήστε μαζί μας!

  • Λογιστικές Υπηρεσίες
  • Φορολογικός Σχεδιασμός
  • Έκδοση Μισθοδοσίας
  • Εξυγίανση Επιχειρήσεων
  • Φορολογικοί Έλεγχοι

Related Articles

Φορολογικοί έλεγχοι: Μπορεί η επιχείρησή σας να περάσει επιτυχώς έναν φορολογικό έλεγχο;

Μπορεί η επιχείρησή σας να περάσει επιτυχώς έναν φορολογικό έλεγχο;

Οι πιθανές αστοχίες της επιχείρησης στην τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να αποβούν επιζήμιες για τον επιχειρηματία σε ένα έκτακτο φορολογικό έλεγχο.
Read more
Ρύθμιση οφειλών Δεύτερης ευκαιρίας

Ρύθμιση οφειλών Δεύτερης ευκαιρίας για τους πληγέντες της πανδημίας COVID-19

Σε λειτουργία έχει τεθεί από την ΑΑΔΕ η πλατφόρμα που αφορά την αίτηση υπαγωγής σε πάγια ρύθμιση οφειλών προς την εφορεία σε 24 ή 48 δόσεις χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.
Read more
Αθλητικά Σωματεία και MyData

Αθλητικά Σωματεία και MyData

MyData της ΑΑΔΕγια τα αθλητικά σωματεία. Τα σημεία που πρέπει να προσέξετε.
Read more

One Comment