Accountwave

Απαλλαγή ΦΠΑ για τα σκάφη αναψυχής Ν.Ε.Π.Α.

Απαλλαγή ΦΠΑ για επαγγελματικά σκάφη αναψυχής 2021 (Ν.Ε.Π.Α.)

Με αφορμή το έντονο ενδιαφέρον , των υποψήφιων επενδυτών για τη δημιουργία Ν.Ε.Π.Α. κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, που έχει να κάνει με το ΦΠΑ των ναυλώσεων.  

Κρίνοντας ότι υπάρχει μία γενικότερη σύγχυση σε σχέση με την απαλλαγή ΦΠΑ στις ναυλώσεις που έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρείται μη σωστή εφαρμογή των διατάξεων από τις επιχειρήσεις, στο σημερινό μας άρθρο θα αποσαφηνίσουμε όσα αναφέρει ο σχετικός νόμος.

Σκοπός μας είναι η αποφυγή σοβαρών προβλημάτων για τις Ν.Ε.Π.Α. σε ενδεχόμενους φορολογικούς ελέγχους.

Πότε όμως απαλλάσσονται από ΦΠΑ οι ναυλώσεις τουριστικών πλοίων αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.);

 • Η ολική ναύλωση πλοίου που διενεργείται από πλοιοκτήτρια εταιρεία προς άλλον υποκείμενο στο φόρο που ασχολείται με τη μεταφορά προσώπων (από ΝΕΠΑ σε ΝΕΠΑ) έχει απαλλαγή από ΦΠΑ.
 • Η ολική ναύλωση με βάση ναυλοσύμφωνο για την εκτέλεση πλοών θαλάσσιας μεταφοράς αναψυχής, (μίσθωση σε ιδιώτες) θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και κατά υπάγεται σε ΦΠΑ 24%.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως,προβλέπεται μείωση της φορολογητέας βάσης με ποσοστό έκπτωσης:

 • 60%, όταν εκτελούν διεθνείς πλόες,
 • 50%, όταν εκτελούν πλόες Τοπικούς μέχρι Μεγάλης Ακτοπλοΐας
 • 40%, όταν εκτελούν πλόες Τοπικούς μέχρι Μικρής Ακτοπλοΐας

-Η ολική ναύλωση σκαφών του Ν.2743/1999, που έχουν κατασκευαστεί ώστε να πραγματοποιούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες θαλάσσιας αναψυχής, και που πλέουν ή παραμένουν και εκτός χωρικών υδάτων, απαλλάσσεται του ΦΠΑ μόνο το μέρος των ακαθαρίστων εσόδων τους που αναλογούν πέραν των χωρικών υδάτων.

Εξαίρεση:

Η ναύλωση επαγγελματικών τουριστικών σκαφών του Ν.2743/1999, υπάγεται σε συντελεστή ΦΠΑ 24%, ως παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων, που:

 1. Από την κατασκευή του, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση πλοών θαλάσσιας αναψυχής ή περιηγήσεως και, σε αντίθεση με τα κρουαζιερόπλοια, δεν εκτελούν καθορισμένα δρομολόγια, και
 2. όσον αφορά το μέρος των ακαθαρίστων εσόδων τους που αναλογούν εντός των χωρικών υδάτων.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι , επαγγελματικά τουριστικά θαλαμηγά σκάφη και τουριστικά πλοιάρια του Ν.2743/1999, που δεν μπορούν να ενισχύσουν με απτές αποδείξεις την προσέγγισή τους σε λιμάνια αλλοδαπής, η όποια απαλλαγή του μέρους των ακαθαρίστων εσόδων διενεργείται ανάλογα με την κατάταξη των σκαφών αυτών, βάσει του πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησηςτου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή του αναγνωρισμένου νηογνώμονα.

– Τουριστικά πλοία που εκτελούν και διεθνείς πλόες, ποσοστό έκπτωσης ΦΠΑ 60% επί των ακαθαρίστων εσόδων

– Τουριστικά πλοία που εκτελούν πλόες από τοπικούς μέχρι μεγάλης ακτοπλοΐας, ποσοστό έκπτωσης ΦΠΑ 50% επί των ακαθαρίστων εσόδων

– Τουριστικά πλοία που εκτελούν πλόες από τοπικούς μέχρι και μικράς ακτοπλοΐας, ποσοστό έκπτωσης ΦΠΑ 40% επί των ακαθαρίστων εσόδων

Τα τουριστικά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες και πέραν των χωρικών μας υδάτων, όταν αποδεδειγμένα προσεγγίζουν ξένο λιμάνι, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.

 • Τα τουριστικά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες και πέραν των χωρικών υδάτων χωρίς νααποδεικνύουν την προσέγγισή τους σε ξένο λιμένα, δικαιούνται ποσοστό έκπτωσης Φ.Π.Α.60%
 • Τα τουριστικά πλοία που αναχωρούν από ελληνικό λιμάνι και εκτελούν πλόες μεγάληςακτοπλοΐας (π.χ. Πειραιάς, Κέρκυρα, Μυτιλήνη, Κρήτη και Δωδεκάνησα)υπόκεινται σε ποσοστό έκπτωσης ΦΠΑ 50%
 • Τα τουριστικά πλοία που αναχωρούν από ελληνικό λιμάνι και εκτελούν πλόες μικρής ακτοπλοΐας (π.χ. Πειραιάς προς Κυκλάδες, δικαιούνται ποσοστό έκπτωσης Φ.Π.Α.40%
 • Τα τουριστικά πλοία που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτασης (π.χ. πλόες από Πειραιά προς λιμένες Σαρωνικού και Αργολικού ή από λιμένες Β. και Ν. Ευβοϊκού μέχρι το Βόλο ή μεταξύ λιμένων εντός του Κορινθιακού μέχρι Πάτρα) υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 24%.

Έννοια του θαλάσσιου περιηγητικού ταξιδιού, όπως περιγράφεται στο  ΠΔ 122/1995 (ΦΕΚ 75Α’) ή αλλιώς η έννοια της κρουαζιέρας:

 • Τα κυκλικά περιηγητικά ταξίδια που εκτελούν αναγνωρισμένα ελληνικά επιβατηγά πλοία μεταξύ του αφετηρίου και ενός ή περισσοτέρων ελληνικών λιμένων με αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και τη περιήγηση.
 • Η τελική αποβίβαση των επιβατών στο λιμάνι από το οποίο επιβιβάστηκαν, έστω και εάν γίνεται παραλαβή και άλλων επιβατών-περιηγητών, από ενδιάμεσα λιμάνια, και οι οποίοι, όμως θα αποβιβαστούν στο ίδιο λιμάνι της επιβίβασης τους.
 • Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο επιβάτης υποχρεούται να παρακολουθεί το πλοίο για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Τυχόν δε αποβίβαση και παραμονή του σε ενδιάμεσα λιμάνια θα διαρκεί όσο και η παραμονή του πλοίου στο συγκεκριμένο λιμάνι προσέγγισης.
 • Ο εκμεταλλευτής του πλοίου φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της μεταφοράς των επιβατών.
 • Τα πλοία με ελληνική σημαία μπορούν αλλά και δεν υποχρεούνται να προσεγγίζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του και λιμάνι άλλης χώρας.
 • Από το πλοίο θα παρέχονται στον επιβάτη και άλλες υπηρεσίες και όχι απλά μεταφορά, ανεξάρτητα αν εκδίδονται ή όχι, για το σκοπό αυτό, φορολογικά στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

– Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της έννοιας «κρουαζιέρα», η μεταφορά προσώπων και η μεταφορά πραγμάτων υπάγονται σε ΦΠΑ κατά τα οριζόμενα.

– Οι διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται στους επιβάτες, και στο πλήρωμα του σκάφους εφόσον είναι προαιρετικές, (πχ. σίτισης, στέγασης σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα στη ξηρά, μπαρ, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, κλπ.), κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, εφόσον είναι προαιρετικές υπάγονται στο ΦΠΑ.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η φορολογική και λογιστική ενασχόληση με τις Ν.Ε.Π.Α. είναι ένα εξειδικευμένο αντικείμενο, που απαιτεί εμπεριστατωμένη γνώση της κείμενης νομοθεσίας.

Στην Accountwave μέσα από την ενασχόληση μας με το συγκεκριμένο κλάδο, αλλά και με τον τομέα του τουρισμού γενικότερα, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις πλέον σύνθετες περιπτώσεις επιχειρήσεων.

Επικοινωνήστε με την Accountwave συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα.

  *Αποδοχή Όρων Χρήσης
  (Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης πριν στείλετε το μήνυμα.)

  Related Articles

  Πότε σε καλεί για έλεγχο η εφορία;

  Πότε σε καλεί για έλεγχο η εφορία;

  Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, έχουν οριστεί οι ελεγκτικές αρχές που μπορούν να προχωρήσουν σε φορολογικό έλεγχο ιδιωτών και επιχειρήσεων.
  Read more
  Στρατηγική ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων και χρηματοδότηση

  Στρατηγική ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων και χρηματοδότηση

  Επανασχεδιάζοντας την ξενοδοχειακή βιομηχανία η συμβολή των επιχειρηματικών σχεδίων...
  Read more
  Αθλητικά Σωματεία: ασφάλιση προπονητών και βοηθών προπονητών

  Αθλητικά Σωματεία: ασφάλιση προπονητών και βοηθών προπονητών

  Οι υποχρεώσεις πρόσληψης προπονητή και βοηθού προπονητή από αθλητικό σωματείο σύμφωνα με το Ν. 4809/2021
  Read more

  Add your first comment to this post